BBC Cymru Fyw

Ffrae am hawliau saethu ar dir cyhoeddus Cymru

Published
image copyrightThinkstock

Mae BBC Cymru ar ddeall bod trafodaethau'n cael eu cynnal am ddyfodol trwyddedau saethu ar dir cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnal arolwg o saethu ar ei ystadau - ond ym mis Mawrth fe adnewyddodd nifer o drwyddedi saethu.

Dywedodd ymgyrchwyr bod saethu ffesynt ar dir cyhoeddus yn peryglu anifeiliaid a diogelwch.

Yn ôl CNC mae'r trwyddedi wedi bod mewn lle ers dros ddegawd, a bod tenantiaid wedi cael gwybod am yr arolwg.

Dywedodd elusen Animal Aid bod saethu'n cael ei gynnal ar dir CNC yng nghanolbarth a de Cymru, gan gynnwys mewn rhai ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol.

"Pobl Cymru sy'n berchen ar y tir, a does gan CNC ddim yn hawl i'w rentu i nifer fach o unigolion preifat," meddai llefarydd.

"Rhaid i unrhyw drafodaethau am sut y bydd y tir yma'n cael ei ddefnyddio yn y dyfodol gael ei gynnal mewn modd atebol ac agored."

Diwydiant 'gwerth £75m'

Dywedodd Gymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain bod saethu yn "hynod o bwysig" i gefn gwlad Cymru.

Maen nhw'n honni bod y diwydiant saethu gwerth £75m i Gymru ac yn cefnogi'r hyn sydd gyfwerth â 2,400 o swyddi.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae CNC yn cynnal arolwg o'i bolisi ar saethu ar ei dir ar hyn o bryd.

"Mae CNC wedi ein sicrhau o'i addewid i sicrhau ufudd-dod a gonestrwydd o ran saethu ar ei dir."