'Sgwennu llyfr am brofiadau o werthu ecstasi yn 18 oed

  • Cyhoeddwyd
Dylan Jones, Daniel Roberts a Bethan Gwanas
Disgrifiad o’r llun,
Daniel gyda chyflwynydd y Post Cyntaf, Dylan Jones, a'i fodryb, Bethan Gwanas

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug yr wythnos diwethaf, fe wnaeth Daniel Roberts o Landderfel ger y Bala osgoi dedfryd o garchar am werthu'r cyffur ecstasi.

Ond yn hytrach na charcharu'r pêl-droediwr addawol 18 oed - oedd ar brentisiaeth hefo Clwb Pêl-droed Wrecsam - penderfynodd y barnwr y byddai Daniel yn cael dedfryd ohiriedig, a chyfle i ddefnyddio'i brofiadau i ysgrifennu llyfr gyda'i fodryb, yr awdures Bethan Gwanas.

Bydd hefyd yn ymweld ag ysgolion cynradd ac uwchradd i siarad am ei brofiad.

"Nes i ddechrau cymryd cyffuriau pan o'n i'n 17 ar nosweithiau allan hefo'n ffrindiau," meddai Daniel wrth gyflwynydd rhaglen y Post Cyntaf , Dylan Jones.

"Dwi'n cofio mynd i ymarfer pêl-droed, a nes i weld rhywun o'n i'n ei 'nabod o'r blaen, ac mi ddywedodd pa mor hawdd oedd o i werthu'r ecstasi 'ma.

"Oedd o'n gneud o allan bod o mor hawdd a chicio pêl-droed.

"Dwi ddim yn meddwl bod pobl yn deall bod ecstasi yn gyffur Class A. O'n i ddim yn deall chwaith ei fod o mor serious."

'Wedi bod trwy uffern'

Cafodd Daniel ei arestio, a chyfaddefodd i fod ag ecstasi yn ei feddiant a'i werthu.

"O'n i ddim yn meddwl am neb ond fi fy hun a 'sgen i ddim ond fi fy hun i'w feio," meddai.

"Dwi'n falch 'mod i wedi cael fy nal, achos bysa petha' wedi gallu mynd yn lot gwaeth."

"Mae rhieni Dan wedi bod trwy uffern," meddai modryb Daniel, Bethan Gwanas.

"Pan gyrhaeddodd yr heddlu gyntaf - wedi iddo gael ei arestio a'i gadw yn y gell dros nos - fe wnaethon nhw gymryd tipyn o amser cyn dweud wrth weddill y teulu.

"Fe wnaethon ni gyd rannu'r baich o ddweud wrth bobl eraill wedyn, a'r rhai olaf i gael gwybod oedd nain a taid."

Ar y funud mae Daniel yn gweithio ar faes carafannau ei nain a'i daid, ond mae'n dweud ei fod yn gobeithio dilyn cwrs coleg yn y dyfodol.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Daniel gyfaddef i fod ag ecstasi yn ei feddiant a'i werthu

"Pan mae rhywun yn galw eich nai chi'n 'drug dealer', mae'n brifo," meddai Bethan.

"Ond wedyn 'da chi'n sylweddoli bod mwy iddi na bod yn hunanol a meddwl am bres.

"Mae'r pwysau sy'n cael ei roi ar chwaraewyr pêl-droed ifanc yn gallu mynd i'w pen."

'Rhannu fy stori'

Penderfynodd Daniel ysgrifennu llythyr at y barnwr mewn ymdrech i osgoi dedfryd o garchar.

"Nes i sgwennu llythyr i'r barnwr, yn sôn 'mod i eisiau rhannu fy stori efo plant fy oed i," meddai Daniel.

"O'n i'n lwcus iawn bod Bethan yma i helpu - i ddweud y byddai'n bosib gwneud y llyfr a mynd i ysgolion i adrodd fy hanes."

Yn ôl Bethan, roedd y barnwr yn sylweddoli nad oedd lles mewn gyrru Daniel i'r carchar.

"Yn y llys, roedd hi'n gwbl amlwg i'r barnwr a phawb arall yno - doedd hwn ddim yn achos arferol.

"Roedd Dan wedi 'sgwennu llythyr arbennig at y barnwr, ac roedd y teulu, pobl fusnes o ardal y Bala a phobl o glybiau pêl-droed oll wedi 'sgwennu llythyrau yn ei gefnogi.

"Gallai hi wedi bod yn wahanol i hogyn fel Dan, ond o gefndir gwahanol, fyddai ddim wedi cael llythyrau o gefnogaeth."

'Person cryfach'

Cafodd Daniel ei ddedfrydu i ddwy flynedd o garchar, wedi'i ohirio am ddwy flynedd.

Mae'n rhaid iddo gwblhau 200 awr o waith di-dâl yn y gymuned ac mae'n rhaid iddo aros adref rhwng 21:00 a 06:00 am bedwar mis.

Cafodd ddirwy o £500 ac mae'n rhaid iddo dalu £340 mewn costau.

"Fe fydda i'n berson cryfach oherwydd hyn - dwi'n gwybod hynny'n bendant," meddai Daniel.

"Dwi'n cofio deffro un bore a gwrando ar y radio - roedd 'na ferch o Loegr oedd wedi marw o gymryd un o'r tabledi ecstasi 'ma.

"Wnaeth o neud fi deimlo'n sâl, a theimlo mor ddrwg am yr hyn o'n i wedi'i wneud.

"Dwi wedi tyfu i fyny'n sydyn oherwydd hyn, a deall y drwg 'dwi wedi'i wneud."