Cam anarferol myfyriwr graddedig wrth chwilio am waith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Robert Campbell
Disgrifiad o’r llun,
Thomas Tilley a'i arwydd: Llun Robert Campbell

Mae myfyriwr graddedig wedi cymryd cam anarferol wrth chwilio am swydd - sef sefyll y tu allan i orsaf drenau Caerdydd yn cario nodyn yn apelio am waith.

Am yr ail ddiwrnod yn olynol, bu Thomas Tilley o Donysguboriau ger Llantrisant yn sefyll yng ngorsaf Caerdydd Canolog gyda nodyn oedd yn dweud: "Myfyriwr graddedig mewn busnes sy'n ceisio cyfle gyrfaol. Gofynnwch am CV os gwelwch yn dda. Diolch."

Fe raddiodd Mr Tilley, 25 oed, o Brifysgol Morgannwg bedair blynedd yn ôl gyda gradd 2:1 mewn rheolaeth busnes.

Aeth i deithio am ddwy flynedd ond ers hynny mae wedi ei chael hi'n anodd cael gwaith.

Ffynhonnell y llun, Ben Brooksbank
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Tilley yn gobeithio dal sylw teithwyr sy'n defnyddio Gorsaf Caerdydd Canolog

Dywedodd iddo gael ei ysbrydoli gan berson arall wnaeth rywbeth tebyg yn Llundain rai blynyddoedd yn ôl.

Geiriau o gymeradwyaeth

Yn ôl Mr Tilley, sy'n wreiddiol o Ben-y-bont ar Ogwr, mae nifer o gyflogwyr wedi dweud wrtho nad oes ganddo ddigon o brofiad.

Mae eraill wedi dweud fod gormod o bobl yn ceisio ac nad oes modd rhoi cyfweliad.

Ar raglen Taro'r Post ar Radio Cymru ddydd Mawrth dywedodd fod angen trio rhywbeth gwahanol.

"Bydde fe'n eitha intimidating pe bai pawb yn sefyll yna gyda darn o bapur. Dwi'n gobeithio na fydd pethau'n dod i hynny ond falle bydd pobl yn gwneud rhywbeth arall sy'n wahanol," meddai.

"Dwi'n credu bod nhw'n gweld cannoedd o CVs.

"Rwy'n diolch i bawb sy' wedi dangos cefnogaeth a dweud pob lwc ond ar ddiwedd y dydd beth fi mo'yn yw swydd nid well-wishers."

Dim embaras

Ychwanegodd Mr Tilley, cyn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Llanhari, nad oedd yn teimlo "embaras o gwbl' o ddefnyddio ffordd mor gyhoeddus wrth chwilio am waith.

Roedd ganddo CV, meddai, yn barod i roi yn llaw unrhyw un sy'n pasio pe baen nhw'n gofyn.

"Ar ddiwedd y dydd, y cwbl rwy'n ceisio ei wneud ydi cael lle yn y farchnad waith."

"Mae'n rhaid gwneud rhywbeth."

Yn ddelfrydol byddai'n hoffi gweithio ym maes amgylchedd.