Adolygiad o'r gig i gloi y Steddfod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ifan Prys
Disgrifiad o’r llun,
Y Mellt yn chwarae ar noson olaf Steddfod yr Urdd

Ifan Prys o grŵp y Cledrau sy'n adolygu'r gig wnaeth gloi Eisteddfod yr Urdd eleni.

Yn draddodiadol, ar derfyn wythnos Prifwyl yr Urdd, bydd cystadleuwyr a thrigolion y maes yn ymlwybro o'r pafiliwn trwy'r stondinau caeëdig, a mynd adref i wylio uchafbwyntiau'r dydd, neu fynd allan i'r dref agosaf gan ddweud hwyl fawr i'r Eisteddfod tan y flwyddyn nesaf.

Ond, am 20:30 nos Sadwrn, daeth haid o wenyn allan o'r pafiliwn i ddathlu eu llwyddiant eleni ym mhentref y maes, gyda Candelas, Y Bandana, Mellt, Korma a ryw beint neu ddau.

O fy safbwynt i, roedd hwn yn ddigwyddiad arbennig iawn. Syfrdanwyd y dorf gan dalent a sain Mellt o Aberystwyth, gan danio'r gynulleidfa gyda'u goreuon megis 'Cysgod Cyfarwydd'.

Roedd yn wych gweld a chlywed Y Bandana yn perfformio caneuon o'u halbwm newydd yn ogystal ag ambell glasur, gan atynnu'r dorf yn nês i'r blaen a gwneud i lawer golli eu llais gyda'i clasur - 'Geiban'.

Ond heb os, uchafbwynt y noson oedd perfformiad Candelas, a'i fersiwn hwy o 'Rhedeg i Paris' gan Anhrefn yn binacl cyffrous a chofiadwy i'r Eisteddfod.

Yn sicr, roedd y digwyddiad hwn yn drobwynt yn hanes Prifwyl yr Urdd. Roedd yr awyrgylch yn braf a chartrefol yno, ac o'i gymharu â gigs eraill yn ystod yr hâf, yn hwb enfawr i'r tô ifanc i gymryd diddordeb yn yr wŷl a phrofiadau eraill y mae'r Urdd yn ei gynnig, yn ogystal ag i wrando a gwerthfawrogi'r sin roc gyfoethog sy'n bodoli yng Nghymru heddiw.

O gynnal hyn bob blwyddyn, fe all ddod yn uchafbwyntiau'r flwyddyn o ran digwyddiadau'r hâf.

Gwir obeithiaf y bydd "Nos Sadwrn 'Steddfod yr Urdd" yn ddigwyddiad poblogaidd ag yr un mor arbennig â'r noson a gafwyd yn y Fflint.