Ffigwr blaenllaw yn beirniadu diffyg band eang cyflym

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ni fydd busnesau Cymru'n gallu goroesi heb fand eang cyflym, meddai Phil Smith

Mae un o ffigyrau amlycaf a mwyaf dylanwadol y byd ym maes technoleg wedi beirniadu'r diffyg band eang cyflym mewn rhannau o Gymru.

Yn ôl Phil Smith, prif weithredwr cwmni technoleg gwybodaeth Cisco, mae'r sefyllfa yn un debyg i beidio gallu cael dŵr neu fynediad i ffordd fawr.

Ychwanegodd na fyddai busnesau Cymru'n gallu goroesi hebddo.

Yn siarad â BBC Cymru, dywedodd Mr Smith bod cysylltiad cyflym gyda'r we yn allweddol i wlad fel Cymru gan fod ganddi "dirwedd gymhleth".

Mae Llywodraeth Cymru a BT ar hyn o bryd yn darparu cynllun Superfast Cymru i sicrhau y gall pob adeilad dderbyn band llydan.

Y nod ydi y bydd hynny'n cyrraedd 96% o gartrefi a busnesau Cymru erbyn diwedd 2016.

Yn gynharach eleni, dywedodd llefarydd ar ran Sueprfast Cymru bod gan fwy na 80% o adeiladau yng Nghymru fynediad i fand eang.

Dywedodd Mr Smith wrth BBC Cymru mewn cynhadledd dechnoleg yng Nghasnewydd: "Rwy wedi fy synnu nad yw band eang wedi cyrraedd y lefel o dreiddgarwch y dylai. I fod yn onest mae fel dweud nad oes gan rywun ffordd fawr, neu ddŵr.

"Dyw cwmnïau, gwledydd ac unigolion methu goroesi heb fand eang, dyw ddim yn ryw opsiwn neis i'w gael, dyma'r ffordd mae busnes yn cael ei wneud.

"Mae gwlad fel Cymru, gyda phoblogaeth eang a thirwedd gymhleth, angen i bobl fod ar fideo, er mwyn gallu cysylltu â unrhyw le yn y byd ar unrhyw adeg.

"Rwy'n meddwl ei bod yn bwysig iawn bod y llywodraeth a'r diwydiant yn gweithio'n galed i gael y band eang i'w lefel uchaf ym mhob man."