AC Plaid Cymru ddim am fynychu Agoriad Swyddogol y Senedd

  • Cyhoeddwyd
Bethan Jenkins
Disgrifiad o’r llun,
Bethan Jenkins: Brysur yn ei etholaeth

Mae un o ACau Plaid Cymru wedi dweud na fydd yn mynychu Agoriad Swyddogol y Cynulliad Cenedlaethol, gan ddweud fod ganddi hi "ddiwrnod llawn gwaith" yn ei hetholaeth.

Dywedodd Bethan Jenkins, AC Gorllewin De Cymru, ar wefan Twitter na fyddai hi fel gweriniaethwraig yn mynychu'r achlysur.

Cadarnhaodd Plaid Cymru y bydd eu 11 aelod arall yn bresennol ddydd Mawrth pan fydd y Frenhines yn agor y pumed Cynulliad yn swyddogol.

Roedd Ms Jenkins yn un o bump AC Plaid Cymru a fethodd a mynychu agoriad swyddogol 2011, gan gynnwys yr arweinydd presennol Leanne Wood.

'Diwrnod llawn o waith'

Mewn datganiad ddydd Llun, dywedodd Ms Jenkins: "Ni fyddaf yn mynychu agoriad Brenhinol y Cynulliad Cenedlaethol 'fory gan fod gennyf ddiwrnod llawn o waith yn fy etholaeth."

"Fel gweriniaethwr mae fy nyletswydd gyntaf i fy etholwyr, sy'n wynebu materion na ellir eu hanwybyddu oherwydd achlysur seremonïol."

"Mae'r Cynulliad Cenedlaethol yma i wasanaethau pobl Cymru a dyna y byddaf yn ei wneud 'fory."

11 Aelod am fynychu

Disgrifiad o’r llun,
Aelodau Plaid Cymru o'r Cynulliad yn dilyn etholiad 2016.

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru: "Fe fydd 11 o aelodau Plaid Cymru'n bresennol yn ystod y seremoni swyddogol.

"Fe fydd Bethan Jenkins yn cynnal cyfarfodydd yn ei etholaeth ac ni fydd hi yn y Cynulliad."

Yn 2011 penderfynodd bump o ACau Plaid Cymru beidio mynychu Agoriad Brenhinol y Cynulliad.

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru ar y pryd, Ieuan Wyn Jones, ei fod ef ar wyliau, tra bod Leanne Wood a Lindsay Whittle wedi mynd i achlysur gweriniaethol.

Fe wnaeth Llŷr Gruffydd fynychu digwyddiad gan elusen Shelter Cymru, tra bod Ms Jenkins yn dweud y byddai'n trafod sefyllfa'r economi gyda busnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr.