Apêl am ddeintyddion wedi i weddillion gael eu canfod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu'r Gogledd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu'n gofyn am gymorth deintyddion i geisio adnabod y gweddillion dynol.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi galw am gymorth deintyddion ledled y wlad wrth geisio adnabod gweddillion dynol gafodd eu canfod yng Nghoedwig Clocaenog, Sir Conwy, y llynedd.

Dywedodd y ditectif uwch-arolygydd Mark Chesters eu bod yn trin y farwolaeth fel un amheus.

Mae arbenigwyr fforensig eisoes yn gwybod mai gweddillion dyn, dros 54 oed, gafodd eu darganfod.

Ffynhonnell y llun, Philip Halling
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gweddillion eu canfod yng Nghoedwig Clocaenog yn 2015

Y gred hefyd yw bod y dyn rhwng 5'8" a 5'10".

"Fe wnaeth y dyn ddiodde' ergyd mawr i'w ben," ychwanegodd y ditectif uwch-arolygydd.

"Rydym yn parhau i ymchwilio i amgylchiadau'r farwolaeth ac ry ni'n cydweithio gydag arbenigwyr fforensig er mwyn adnabod y dyn. Rydym yn credu iddo farw ar ôl y flwyddyn 2000."

Tystiolaeth ffornesig

Ffynhonnell y llun, 91011
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd siwmper Pringle werdd ei darganfod ger y gweddillion.

Mae deintyddion fforensig hefyd wedi bod yn cynorthwyo'r heddlu.

"Maen nhw eisoes wedi dod o hyd i ddwy driniaeth o safon uchel ar y dannedd.

"Rydym yn credu i'r dyn gael gwaith ar ddannedd gosod, a'r math o driniaeth oedd yn gyffredin rhwng 1980 a 2000.

"Roedd un o'r dannedd yn blastig ac wedi gwisgo, ac wedi cael ei ail lenwi. Mae'n anarferol i ddannedd o'r fath gael eu hail lenwi."

"Oherwydd hyn rydym yn apelio ar ddeintyddion ledled y wlad i gysylltu â ni pe baen nhw'n gyfarwydd â'r math yma o driniaeth a hynny yn y cyfnod 1980-2000."

Cafodd y gweddillion eu canfod ger Pentrellyncymer, ger Cerrigydrudion ar 14 Tachwedd, 2015.

Roedd yna ddau ddilledyn wrth ymyl y lleoliad, siwmper Pringle werdd o faint mawr, a dillad isaf, 36"-39".