Llafur yn 'amherthnasol' i fywydau pleidleiswyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyw pleidleiswyr ddim yn credu bod Llafur "ar eu hochr nhw", meddai Mike Hedges

Fe gollodd Llafur bleidleisiau i UKIP yn etholiad y Cynulliad gan ei bod yn ymddangos yn "amherthnasol i fywydau" ei phleidleiswyr, meddai un o Aelodau Cynulliad y blaid.

Dywedodd Mike Hedges nad yw'r pleidleiswyr hynny bellach yn gweld Llafur "ar eu hochr nhw", ac nad ydi "cyfathrebwyr da" y blaid yn cyfathrebu gyda'r pleidleiswyr yma.

Wrth ysgrifennu ar wefan cefnogwyr Llafur ar lawr gwlad, dywedodd yr aelod dros Ddwyrain Abertawe bod angen i'r blaid weithredu ym meysydd tai a chyflogau er mwyn denu'r pleidleiswyr traddodiadol yma'n ôl i'w rhengoedd.

Mae Llafur Cymru wedi gwrthod ymateb i'w sylwadau.

Enillodd y blaid 29 o seddi yn yr etholiad - un sedd yn llai nag yn 2011 - ond fe welodd y blaid ostyngiad yn nifer ei phleidleisiau etholaethol o 42.3% i 34.7%

Cipiodd UKIP 12.5% o'r pleidleisiau hyn, gan ddod yn ail i'r blaid Lafur mewn pum etholaeth, gan gynnwys Dwyrain Abertawe. Llwyddodd UKIP i ennill saith sedd ranbarthol.

'Asgell dde'

Ysgrifennodd Mr Hedges: "Pam wnaeth cyn bleidleiswyr Llafur bleidleisio i blaid asgell dde sydd gydag arweinyddiaeth asgell dde cyn-Dorïaidd?

"Mae gan UKIP neges syml sef gadael yr Undeb Ewropeaidd, dod â mewnfudo i ben ac fe fydd popeth yn iawn.

"Profiad personol. Mae daliadau gwleidyddol pobl yn seiliedig ar brofiad personol, teyrngarwch gwleidyddol teuluol ac argraffiadau o bleidiau gwleidyddol.

"I lawer mae eu profiadau personol yn cynnwys anhawster mewn cael cartrefi cymdeithasol yn bersonol neu i aelodau eu teuluoedd; diffyg cyfleon gwaith, dim oriau gwaith neu gytundebau oriau gwaith heb sicrwydd, dyled neu ofn dyled a dioddefaint o lymder.

"Beth mae Llafur wedi ei wneud sydd o'i le?

"(Dydyn ni) heb gyfathrebu gyda nhw, dyw ein 'cyfathrebwyr da' heb gyfathrebu gyda nhw. Heb ateb eu pryderon ac yn ymddangos yn amherthnasol i'w bywydau.

"Yn fwy pwysig na dim, nid yw Llafur i'w weld ar eu hochr nhw bellach."

Disgrifiad o’r llun,
Mike Hedges (ail o'r dde) yn y cyfri ar noson etholiad y Cynulliad

'Pryderon'

Ychwanegodd Mike Hedges: "Sut mae eu denu'n ôl? Ateb eu pryderon; maen nhw'n rhai go iawn hyd yn oed os yw'r atebion y maen nhw wedi eu dewis yn anghywir.

"Adeiladu tai cyngor a thai cymdeithasol eraill gan leihau'r pwysau am dai. Cefnogi cyflog byw "go iawn" ac nid isafswm cyflog y Torïaid sy'n cael ei alw'n gyflog byw.

"Beth mae'r mwyafrif o bobl yn ei ddymuno? Tŷ braf, swydd, cyflog teg, dim ofn dyled a chyfleoedd i'w plant.

"Rhaid i mi fynd i'r afael a'r anghenion hyn yn iaith y pleidleiswyr hynny yr ydym yn ceisio cyfathrebu gyda nhw.

"Mae modd i ni eu hennill yn ôl ond ni fyddwn yn gwneud hyn drwy wneud yr un peth ag o'r blaen."

Roedd Mr Hedges yn ysgrifennu ar wefan Welsh Labour Grassroots, grŵp sy'n cynrychioli aelodau o asgell chwith y blaid yng Nghymru.

Mae gan y grŵp gysylltiad gyda Momentum, sef grŵp ymgyrchu ar hyd y DU gafodd ei sefydlu gan gefnogwyr Jeremy Corbyn yn dilyn ei benodiad fel arweinydd y blaid Lafur.

Ymateb UKIP

Dywedodd llefarydd ar ran UKIP yn y Cynulliad bod Llafur y "cefnogi mewnfudo di-reolaeth" a bod hynny wedi cael effaith niweidiol ar bobl sydd ar gyflogau isel.

Ychwanegodd: "Roedd Llafur yn arfer sefyll i fyny dros y tlawd ond mae'r chwith amlddiwylliannol sydd nawr yn rhedeg y Blaid Lafur wedi colli cysylltiad gyda realiti bywyd pobl arferol.

"UKIP sydd yn eu cynrychioli nhw nawr yn eu lle."