Cyhoeddi enw beiciwr gafodd ei ladd yn sir Caerffili

Cyhoeddwyd

Mae heddlu Gwent wedi cyhoeddi enw beiciwr 21 oed bu farw ar ôl gwrthdrawiad yn oriau man fore ddydd Mercher yn sir Caerffili.

Cafodd Dan Heyes, o Ystrad Mynach, ei ladd yn dilyn y digwyddiad yn Llanbradach.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ffordd osgoi Llanbradach ar yr A469 am y gogledd tua 02:00.

Roedd y gwrthdrawiad yn ymwneud â Volkswagen Panel a'r beiciwr, a fu farw yn y fan a'r lle, meddai Heddlu Gwent.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw dystion gysylltu â nhw ar 101