Llofruddiaeth Alec Warburton: Dyn yn y llys

  • Cyhoeddwyd
Alec Warburton
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Alec Warburton ei weld ddiwethaf ar 31 Gorffennaf 2015

Mae dyn wedi ymddangos yn y llys wedi ei gyhuddo o lofruddio ei landlord yn Abertawe'r llynedd.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod David Ellis wedi ymosod ar Alec Warburton, 59, gyda morthwyl yn ardal Sgeti.

Honnodd yr erlyniad bod Mr Ellis wedi gadael corff Mr Warburton mewn chwarel cyn ffoi i Iwerddon.

Mae David Ellis wedi cyfaddef dynladdiad ond mae'n gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth.

Llofruddiaeth 'milain'

Dywedodd Christopher Clee QC ar ran yr erlyniad bod Mr Warburton wedi cael ei lofruddio mewn ymosodiad "milain" yn ei gartref ei hun.

Soniodd bod y diffynnydd yna wedi teithio i ogledd Cymru i gael gwared ar y corff mewn chwarel.

Ychwanegodd: "Nid yw'r diffynnydd yn dadlau ei fod wedi ei ladd.

"Fe wnaeth hynny gan ei fod wedi colli hunanreolaeth."

Fe welodd y rheithgor nodyn wedi ei arwyddo gan Alec Warburton, yn dweud wrth ei denantiaid bod yn rhaid iddo fynd i ffwrdd.

Honiad yr erlyniad yw bod y nodyn wedi ei ysgrifennu gan David Ellis.

Roedd y nodyn yn gofyn i denantiaid Mr Warburton dalu eu rhent i David Ellis, ac mai ef fyddai'n gyfrifol am wneud dyletswyddau'r landlord.

'Casglurhent'

Fe wnaeth brawd Alex Warburton fynd i'r heddlu ar 2 Awst i ddweud ei fod ar goll, hynny ychydig cyn i David Ellis ddychwelyd i Abertawe.

Honnir bod nifer o negeseuon testun wedi eu hanfon gan y diffynnydd ar ffôn Mr Warburton, yn atgoffa tenantiaid i dalu eu rhent.

Ar 1 Awst cafodd car Alex Warburton ei weld ar gamera cylch cyfyng yn Abertawe, Llandeilo ac yna Caersws a Betws-y-Coed.

Ar 4 Awst fe wnaeth yr heddlu ymweld â'r diffynnydd yn Sgeti, lle dywedodd ei fod wedi talu'r rhent i'r banc.

"Fyddwch ddim yn synnu na wnaeth o ddim o'r fath," meddai Mr Clee.

Yn ddiweddarach daeth yr heddlu o hyd i amlen yn cynnwys £300 - cynilion oedd y rhain, meddai'r diffynnydd.

Dywedodd Mr Clee: "Erbyn dydd Mawrth 4 Awst, roedd y diffynnydd wedi llofruddio Alec Warburton, wedi cael gwared ar y corff ac wedi casglu rhent y tenantiaid a nawr roedd hi'n amser dianc."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae David Ellis yn gwadu llofruddiaeth

Arestio

Clywodd y rheithgor fod Mr Ellis wedi teithio o Abertawe i Benbedw ar 5 Awst a dal fferi i Belfast.

Fe wnaeth y llys weld lluniau camerâu cylch cyfyng o gar Mr Warburton yn cael ei yrru i'r gogledd, ond roedd y rhif cofrestru wedi ei newid drwy ddefnyddio tap du ar y llythrennau.

Ym Mhenbedw dywed yr erlyniad iddo newid ei ddillad cyn mynd ar y fferi i Ogledd Iwerddon.

Clywodd y llys iddo gael ei arestio mewn llety gwely a brecwast yng Ngweriniaeth Iwerddon ar 18 Medi.

Dywedodd wrth yr heddlu ei fod wedi cael gwared ar y corff yng Nghymru, gan ddangos lleoliad iddyn nhw ar fap ffôn symudol.

Daeth yr heddlu o hyd i gorff Mr Warburton yn chwarel lechi Tywysog Llywelyn yn Nolwyddelan, Conwy.

Potel siampŵ

Yn ôl patholegydd, roedd Mr Warburton wedi diodde' chwe ergyd drom i'w benglog.

Yn ôl Mr Clee, fe ddaeth swyddogion fforensig o hyd i waed ar botel o siampŵ carped yng nghartref Mr Warburton.

Roedd olion DNA o leiaf dri o bobl ar y botel, gan gynnwys Mr Warburton a David Ellis.

Dywed yr erlyniad fod olion man o waed wedi eu darganfod ar simnai yn ystafell David Ellis yn y tŷ.

Mae Mr Ellis yn gwadu llofruddiaeth ac mae disgwyl i'r achos bara tair wythnos.