Pennaeth newydd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mandy Jones

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi penodi pennaeth newydd.

Bydd Sian Eager yn dechrau ei swydd fel Rheolwr Gweithrediadau yr Eisteddfod ym mis Gorffennaf.

Mae Ms Eager yn gyn gyfreithwraig sy'n byw yn Boughton, Caer a bydd hi'n symud i'r swydd ar ôl 25 mlynedd fel un o'r gwirfoddolwyr sydd wedi helpu i gynnal yr wŷl ers 1947.

Ers dwy flynedd mae Ms Eager wedi gweithio'n ddi-dal fel Ysgrifennydd Cwmni, ond nawr bydd hi'n cael ei chyflogi i ofalu am swyddfa'r Eisteddfod a chydlynu gwaith y swyddogion, staff a gwirfoddolwyr.

Dywedodd: "Mae gen i gryn syniad o sut mae'r wŷl yn gweithredu oherwydd dwi wedi bod yn gwirfoddoli ers oeddwn yn 12 a dwi wedi tyfu fyny efo'r Eisteddfod.

"Mae o yn fy ngwaed. Buodd fy nain a thaid, mam a dad a modryb ac wncwl i gyd yn wirfoddolwyr."

Bydd yr Eisteddfod yn cychwyn ar 5 Gorffennaf gyda Katherine Jenkins yn canu Carmen gan Bizet yn y gyngerdd agoriadol.