Euro 2016: Goleuo cestyll Cymru i ddathlu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Rajeev Peeka

Bydd rhai o adeiladau amlyca' Cymru yn cael eu goleuo'n goch ar gyfer pencampwriaeth Euro 2016.

Ychydig ddyddiau cyn i Gymru ddechrau chwarae yn un o'u prif gystadleuaeth pêl-droed ers 58 mlynedd mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi datgan y bydd Cymru'n gweld môr o goch yn ystod mis Mehefin, wrth i adeiladau eiconig, gan gynnwys cestyll, gael eu goleuo yn lliwiau cit cartref tîm pêl-droed Cymru.

Bydd yr adeiladau'n cael eu goleuo am y tro cyntaf ar 10 Mehefin, sef y noson cyn y gêm gyntaf yn erbyn Slofacia, a byddan nhw'n parhau i gael eu goleuo drwy gydol cyfnod gemau'r grwpiau a chyhyd ag y bydd Cymru yn y bencampwriaeth.

Dywedodd Ken Skates: "Mae chwaraewyr Cymru, ynghyd â'r cefnogwyr a'r rheolwyr, wir wedi mynd ati i roi'r slogan 'Gorau Chwarae Cyd Chwarae' ar waith a gallwn ni i gyd ymfalchïo yn eu llwyddiant.

"Mae goleuo'r cestyll yn un enghraifft o'r modd y mae'r Genedl yn dathlu'r gamp enfawr hon ac yn cefnogi'r tîm wrth iddo symud yn ei flaen fesul cam yn y gystadleuaeth."

Hefyd, pe bai tîm Cymru'n llwyddo i gyrraedd yr 16 olaf yn y bencampwriaeth, gwnaeth yr Ysgrifennydd Cabinet addo y byddai Llywodraeth Cymru'n caniatáu i bobl gael mynediad am ddim i safleoedd sy'n cael eu rheoli'n uniongyrchol gan Cadw.

Ddydd Sul 26 Mehefin yw'r dyddiad sydd wedi'i neilltuo ar gyfer hynny.

Ychwanegodd Mr Skates: "Byddwn wrth fy modd pe bawn yn gallu cynnig mynediad am ddim am un diwrnod i gestyll hanesyddol a henebion Cymru pe bai tîm Cymru'n cyrraedd yr 16 olaf.

Yn ogystal â Chanolfan Mileniwm Cymru, y Senedd a Pharc Cathays yng Nghaerdydd, bydd nifer o safleoedd Cadw fel Castell Biwmares, Castell Caernarfon, Abaty Tyndyrn a Chastell Cydweli hefyd wedi'u goleuo.