Nadroedd: Angen bod yn wyliadwrus yn y gwyllt

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae arbenigwr nadroedd wedi dweud wrth Cymru Fyw bod angen i bobl fod yn llawer mwy gwyliadwrus o'r hyn sydd o'u cwmpas wrth fentro i'r gwyllt.

Daw sylwadau Dr Rhys Jones ar ôl pryder gan fwrdd iechyd yn ddiweddar fod cynnydd yn nifer y bobl sy'n cael eu brathu gan nadroedd.

Yn ôl Dr Jones o Brifysgol Caerdydd dyw'r wiber ddim yn naturiol am ymosod ar bobl, ond gall ddigwydd pe bai nhw'n teimlo dan fygythiad.

Meddai: "Mae'n anifail sy'n cadw draw, a dy nhw ddim am wastio eu gwenwyn."

Daw ei sylw hefyd yn dilyn achos diweddar lle cafodd Athro hanes o Brifysgol Abertawe ei frathu tra'n torri lawnt yn ei gartre yn ardal Blackpill.

Dywedodd yr Athro Huw Bowen, 54, ei fod e'n poeni ar un adeg ei fod yn mynd i farw.

"Dechreuais chwysu ac roedd gennyf syched anhygoel, fe wnes i yfed tua 20 peint o ddŵr."

Cafodd driniaeth lwyddiannus yn Ysbyty Treforys ond fe fydd yn absennol o'r gwaith am rai wythnosau.

'Peryglus ac amhleserus'

Yn y cyfamser, mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus.

Dywedodd Dr Linda Dykes, ymgynghorydd yn uned frys Ysbyty Gwynedd: "Rydym wedi gweld nifer o bobl yn cael eu brathu gan wiberod yn yr wythnosau diweddar.

"Maen nhw'n gyflym, dwi ddim yn credu bod pobl yn deall pa mor gyflym maen nhw'n gallu bod.

"Mae'r brathiad yn gallu bod yn amhleserus a pheryglus."

Disgrifiad o’r llun,
Dr Rhys Jones: Angen i bobl sylwi beth sydd o'u cwmpas yn y gwyllt

Yn ôl Dr Rhys Jones, sy'n darlithio ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn naturiaethwr adnabyddus, dyw'r nadroedd ddim yn fwy peryg na niferus oherwydd y tywydd poeth diweddar.

"Yn hytrach beth sy'n digwydd mewn cyfnod o dywydd braf yw bod pobl yn mentro i lefydd lle nad ydynt yn mentro fel arfer ac i gynefin naturiol y neidr, ac yn aml yn sathru arnynt heb wybod.

"Mae angen i bobl fod yn llawer mwy gofalus wrth fentro i'r gwyllt, iddynt fwynhau'r gwyllt ia, ond bod yn llawer mwy gofalus," meddai.

"Dyw'r wiber ddim yn medru ein bwyta ac felly bydd ddim am wastio ei wenwyn - gwenwyn sy'n cymryd dau neu dri diwrnod i'w gynhyrchu."

"Dy nhw ddim digon cyflym i ddianc ac maen nhw'n trio defnyddio'r cynefin i guddio - ond yn aml iawn dyw pobl ddim yn gwybod eu bod nhw yno."

Ychwanegodd ei fod o'n trin a gafael mewn 30 o nadroedd pob diwrnod ond heb ei frathu.

Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Huw Bowen ei frathu yn ei droed tra'n torri'r lawnt

Fel arfer dim ond un o bob tri o frathiadau'r wiber sy'n cynnwys gwenwyn.

Pe bai rhywun yn cael brathiad ac yn mynd yn sâl dylid galw 999.

Prin iawn yw'r achlysuron o bobl yn marw o frathiad.