Croeso cynnes i Gymru yn Dinard

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Cyhoeddwyd

Wrth i dîm Cymru gynnal sesiwn ymarfer agored ddydd Mercher, roedd croeso arbennig yn eu disgwyl.

Fel rhan o ddigwyddiadau i ddathlu'r cysylltiad rhwng Cymru a Llydaw, roedd dros 700 o blant lleol yn y sesiwn.

Maer Dinard, Marina Craveia-Schutz, drefnodd y cyfan ac roedd yn amlwg wrth ei bodd.

"Rydw i mor falch o fedru croesau pobl Cymru a thîm Cymru yma i Dinard. Rwy'n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw - y llwyddiant y maen nhw'n ei haeddu," meddai wrth Cymru Fyw.

"Efallai y byddan nhw'n cyrraedd y ffeinal - gobeithio wir - a hynny yn erbyn Ffrainc wrth gwrs!

"Mae'r cysylltiad agos rhwng Cymru a Llydaw - y gerddoriaeth ac emynau ac ati - yn bwysig hefyd wrth gwrs, ac yn agos iawn at ein calonnau ni."

Disgrifiad,
Maer Dinard yn siarad wrth i'r garfan hyfforddi

'Gwych'

Un arall oedd yn gwylio'r sesiwn oedd Emyr Davies. Yn wreiddiol o bentre' Moelfre ar Ynys Môn, roedd yn gyfaill ysgol i is-reolwr Cymru Osian Roberts, cyn symud i Ffrainc dros 16 mlynedd yn ôl.

"Dydi o ddim yn digwydd yn aml 'mod i'n cael cyfle i weld chwaraewyr o'r safon yma yn ymarfer," meddai.

"Mae'n bleser cael bod yma. Dyna ydi'r peth mawr.

"Ar ôl yr holl siomedigaethau dros y blynyddoedd, mae'n wych bod Cymru yma.

"Mae gen i nifer o ffrindiau yma sy'n hoffi pêl-droed a llawer ohonyn nhw ddim yn sylweddoli bod gan Gymru dîm o'r safon yma.

"Mae'n wych eu bod nhw'n cystadlu ar y lefel yma ac ar lwyfan fel hyn...mae'r cyfan yn gyffrous ofnadwy."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Emyr Davies yn gyfaill ysgol i is-reolwr Cymru Osian Roberts

Cysylltiad Cymru a Llydaw

Daeth y cysylltiad rhwng Cymru a Llydaw yn gryfach ddydd Mercher, wrth i Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bel-droed Cymru a'r Ligue de Bretagne de Football arwyddo cytundeb i ddatblygu talent pel-droed ifanc y ddwy wlad.

Bydd y cytundeb yn gweld timau ieuenctid Cymru a Llydaw yn wynebu'i gilydd mewn cyfres o gemau dros y ddwy flynedd nesaf - merched a bechgyn.

Pwysleisiodd Osian Roberts yn ei rol fel cyfarwyddwr technegol Ymddiriedolaeth CBDC fod y bartneriaeth newydd yn gyfle gwych i'r ddwy wlad gyfnewid syniadau er mwyn cael y gorau o'r genhedlaeth nesaf i chwarae'r gamp, ac roedd yn cydnabod hefyd bod y 'Cysylltiad Celtaidd' yn un o'r rhesymau pam y cafodd Dinard ei ddewis fel canolfan i'r tim cenedlaethol.

"Roedd yn ffactor yn sicr," meddai. "Fe wnaeth Chris (Coleman) a finnau edrych ar dros hanner dwsin o lefydd posib yn Ffrainc.

"Roedd y cae ymarfer a'r adnoddau yma a'r ffaith bod y maes awyr mor agos yn bwysig wrth gwrs, ond roedd y ffaith bod cysylltiad hanesyddol rhwng Cymru a Llydaw yn rhan o'r broses o wneud y penderfyniad terfynol."

Disgrifiad,
Osian Roberts yn trafod Llydaw gyda Rhodri Tomos

Pawb yn ymarfer

O ran y sesiwn ymarfer ei hun, roedd yn galondid gweld pawb yn yr ymarfer, gan gynnwys Hal Robson-Kanu, Joe Allen a Joe Ledley.

Roedd Ledley yn gwisgo'r hyn oedd yn ymddangos fel hosanau arbennig ar y ddwy goes, ond mae'n amlwg bod y gwaith o'i gael yn barod ar gyfer y gêm gyntaf yn Bordeaux ddydd Sadwrn yn dal i fynd rhagddo.

Yn bwysicach efallai, roedd gweld chwaraewyr Cymru yn chwerthin a chael hwyl wrth ddod allan am y sesiwn yn arwydd bod yr ysbryd yn y garfan yn dda.

Mae dydd Sadwrn, a Slofacia yn y gêm gyntaf, yn agosáu.