Croeso cynnes i Gymru yn Dinard

Croeso Dinard

Wrth i dîm Cymru gynnal sesiwn ymarfer agored ddydd Mercher, roedd croeso arbennig yn eu disgwyl.

Fel rhan o ddigwyddiadau i ddathlu'r cysylltiad rhwng Cymru a Llydaw, roedd dros 700 o blant lleol yn y sesiwn.

Maer Dinard, Marina Craveia-Schutz, drefnodd y cyfan ac roedd yn amlwg wrth ei bodd.

"Rydw i mor falch o fedru croesau pobl Cymru a thîm Cymru yma i Dinard. Rwy'n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw - y llwyddiant y maen nhw'n ei haeddu," meddai wrth Cymru Fyw.

"Efallai y byddan nhw'n cyrraedd y ffeinal - gobeithio wir - a hynny yn erbyn Ffrainc wrth gwrs!

"Mae'r cysylltiad agos rhwng Cymru a Llydaw - y gerddoriaeth ac emynau ac ati - yn bwysig hefyd wrth gwrs, ac yn agos iawn at ein calonnau ni."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Maer Dinard yn siarad wrth i'r garfan hyfforddi

'Gwych'

Un arall oedd yn gwylio'r sesiwn oedd Emyr Davies. Yn wreiddiol o bentre' Moelfre ar Ynys Môn, roedd yn gyfaill ysgol i is-reolwr Cymru Osian Roberts, cyn symud i Ffrainc dros 16 mlynedd yn ôl.

"Dydi o ddim yn digwydd yn aml 'mod i'n cael cyfle i weld chwaraewyr o'r safon yma yn ymarfer," meddai.

"Mae'n bleser cael bod yma. Dyna ydi'r peth mawr.

"Ar ôl yr holl siomedigaethau dros y blynyddoedd, mae'n wych bod Cymru yma.

"Mae gen i nifer o ffrindiau yma sy'n hoffi pêl-droed a llawer ohonyn nhw ddim yn sylweddoli bod gan Gymru dîm o'r safon yma.

"Mae'n wych eu bod nhw'n cystadlu ar y lefel yma ac ar lwyfan fel hyn...mae'r cyfan yn gyffrous ofnadwy."

Image caption Roedd Emyr Davies yn gyfaill ysgol i is-reolwr Cymru Osian Roberts

Cysylltiad Cymru a Llydaw

Daeth y cysylltiad rhwng Cymru a Llydaw yn gryfach ddydd Mercher, wrth i Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bel-droed Cymru a'r Ligue de Bretagne de Football arwyddo cytundeb i ddatblygu talent pel-droed ifanc y ddwy wlad.

Bydd y cytundeb yn gweld timau ieuenctid Cymru a Llydaw yn wynebu'i gilydd mewn cyfres o gemau dros y ddwy flynedd nesaf - merched a bechgyn.

Pwysleisiodd Osian Roberts yn ei rol fel cyfarwyddwr technegol Ymddiriedolaeth CBDC fod y bartneriaeth newydd yn gyfle gwych i'r ddwy wlad gyfnewid syniadau er mwyn cael y gorau o'r genhedlaeth nesaf i chwarae'r gamp, ac roedd yn cydnabod hefyd bod y 'Cysylltiad Celtaidd' yn un o'r rhesymau pam y cafodd Dinard ei ddewis fel canolfan i'r tim cenedlaethol.

"Roedd yn ffactor yn sicr," meddai. "Fe wnaeth Chris (Coleman) a finnau edrych ar dros hanner dwsin o lefydd posib yn Ffrainc.

"Roedd y cae ymarfer a'r adnoddau yma a'r ffaith bod y maes awyr mor agos yn bwysig wrth gwrs, ond roedd y ffaith bod cysylltiad hanesyddol rhwng Cymru a Llydaw yn rhan o'r broses o wneud y penderfyniad terfynol."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Osian Roberts yn trafod Llydaw gyda Rhodri Tomos

Pawb yn ymarfer

O ran y sesiwn ymarfer ei hun, roedd yn galondid gweld pawb yn yr ymarfer, gan gynnwys Hal Robson-Kanu, Joe Allen a Joe Ledley.

Roedd Ledley yn gwisgo'r hyn oedd yn ymddangos fel hosanau arbennig ar y ddwy goes, ond mae'n amlwg bod y gwaith o'i gael yn barod ar gyfer y gêm gyntaf yn Bordeaux ddydd Sadwrn yn dal i fynd rhagddo.

Yn bwysicach efallai, roedd gweld chwaraewyr Cymru yn chwerthin a chael hwyl wrth ddod allan am y sesiwn yn arwydd bod yr ysbryd yn y garfan yn dda.

Mae dydd Sadwrn, a Slofacia yn y gêm gyntaf, yn agosáu.

Straeon perthnasol