Heddlu'n rhyddhau data troseddwyr rhyw trwy gamgymeriad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywed Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi cyflwyno gwelliannau i'w systemau gwarchod data

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cael dirwy wedi i un o'u swyddogion anfon e-bost gyda gwybodaeth allai fod wedi arwain at adnabod troseddwyr rhyw.

Cafodd y neges ei hanfon trwy gamgymeriad at aelod o'r cyhoedd oedd yn rhan o gynllun cymunedol, wedi i'r enw anghywir gael ei ddewis oddi ar restr e-bost.

Mae'r llu wedi cydnabod y camgymeriad ac yn dweud bod gwelliannau wedi'u gwneud.

Roedd yr e-bost yn cyfeirio at wyth o bobl o Bowys, ac yn nodi eu henwau, cyfeiriadau, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost.

Penderfynodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) bod yn rhaid i Heddlu Dyfed Powys dalu dirwy o £150,000.

Daeth yr ymchwiliad i'r casgliad nad oedd y llu wedi cyflwyno mesurau priodol i gadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel.

Roedd y rhestr cyfeiriadau a gafodd ei defnyddio i fod ar gyfer negeseuon e-bost mewnol, ond roedd yr ICO wedi canfod fod nifer o gysylltiadau allanol wedi cael eu hychwanegu.

Y sawl a dderbyniodd yr e-bost dan sylw oedd yr enw cyntaf ar y rhestr yn nhrefn y wyddor ac roedd wedi derbyn pum neges oedd i fod ar gyfer pobl eraill, dros gyfnod o bedwar diwrnod ym mis Ebrill 2015.

'Mater o amser'

Meddai'r Comisiynydd Cynorthwyol Anne Jones: "Roedd damwain fel hon ond yn fater o amser. Roedd y llu wedi colli cyfleoedd cynharach i ddelio â'r broblem, ac maen nhw nawr yn wynebu'r canlyniadau am y camgymeriad.

"Er bod hwn yn edrych fel camgymeriad dynol syml ar yr olwg gynta', daeth yn bosib oherwydd gwendid yn y system oedd y llu wedi cyflwyno i warchod manylion personol pobl.

"Mae'n stori bryderus, ac un fydd ddim yn helpu i dawelu meddwl y gymuned leol bod modd ymddiried yn eu heddlu i ofalu am wybodaeth sensitif."

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl dros dro, Heddlu Dyfed Powys, Liane James: "Rydym yn derbyn bod 'na gamgymeriadau wedi'u gwneud ac rydyn ni wedi gweithredu i gyflwyno'r newidiadau angenrheidiol i brosesau a systemau.

"Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau diogelwch y wybodaeth sydd ar gael i ni a byddwn ni'n parhau i ddysgu o hyn, nawr ac yn y dyfodol."