Euro 2016: Pori negeseuon trydar am firysau maleisus

  • Cyhoeddwyd
Mobile phone a Gareth BaleFfynhonnell y llun, PA/Getty Images

Bydd arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd yn defnyddio 'system ddeallus' i dracio firysau maleisus gaiff eu lledu ar draws Twitter yn ystod Euro 2016.

Mewn ymgais i atal nifer o firysau cyfrifiadurol maleisus, bydd y gwyddonwyr yn pori drwy filoedd o ddolenni amheus a gaiff eu trosglwyddo ar draws y cyfryngau cymdeithasol yn ystod y bencampwriaeth pêl-droed eleni.

Bydd yr ymchwilwyr, o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, yn defnyddio cyfrifiadur ac ynddo 'system ddeallus', i chwilota drwy filoedd o URLs disylw sy'n cael eu hychwanegu at amrywiaeth eang o negeseuon yn ymwneud â chystadleuaeth Euro 2016 yn Ffrainc.

Mae'r bencampwriaeth wedi'i dewis yn benodol i dreialu'r systemau datgelu oherwydd nifer fawr y negeseuon trydar fydd yn cael eu hanfon yn ystod y cyfnod hwn.

Yn ôl data o 2014, Cwpan Pêl-droed y Byd yn Brasil oedd y digwyddiad y cafwyd y nifer fwyaf o negeseuon trydar amdano erioed. Yn yr un flwyddyn, roedd wyth o blith y 10 digwyddiad mwyaf poblogaidd ar Twitter yn ymwneud â chwaraeon.

'Cyfle delfrydol'

O ganlyniad, yn ôl yr arbenigwyr, mae digwyddiadau chwaraeon yn gyfle delfrydol i droseddwyr seiber dargedu pobl a lledaenu firysau maleisus drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Yn ôl McAfee Labs, un o brif gwmnïau diogelwch rhyngrwyd y byd, yn ystod chwarter olaf 2015, gwnaed dros 157 miliwn ymgais bob dydd i ddenu pobl i gysylltu â URLs peryglus.

Mae arbenigwyr diogelwch yn credu y bydd ymosodiadau drwy'r cyfryngau cymdeithasol yn cynyddu'n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf wrth i droseddwyr seiber osgoi systemau diogelwch a lledaenu maleiswedd mor eang â phosibl.

Dywedodd Dr Pete Burnap, Cyfarwyddwr y Labordy Gwyddoniaeth Data Cymdeithasol a phrif wyddonydd y gwaith ymchwil: " Mae'r gwaith hwn yn cyfrannu at ddealltwriaeth newydd a'n gobaith yw y byddwn yn gallu symud ymlaen i ddatblygu system amser real a all ddiogelu defnyddwyr wrth iddyn nhw chwilio am wybodaeth am ddigwyddiadau yn y byd real."