Cantores rygbi Elin Tomos: 'Profiad allai'm dychmygu'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Elin Tomos o ardal Pwllheli fydd yn canu'r anthem yn Eden Park

Wrth i dîm rygbi Cymru baratoi i wynebu Seland Newydd dros y penwythnos, mae un Gymraes hefyd yn paratoi am un o berfformiadau mwyaf ei bywyd.

Elin Tomos, sy'n wreiddiol o Bentreuchaf ger Pwllheli ond bellach yn byw yn Seland Newydd, fydd yn canu'r anthem genedlaethol yn y gyfres o dair gêm yn erbyn y Crysau Duon.

Cafodd Elin, sy'n athrawes cerdd, dawns a drama mewn ysgol gynradd yn ardal Marlborough, y cyfle ar ôl gyrru demo a CV i'r trefnwyr ar ddechrau'r flwyddyn, a chafodd wybod y byddai'n canu Hen Wlad Fy Nhadau rhai wythnosau'n ddiweddarach.

Dywedodd wrth Cymru Fyw: "O'n i'n meddwl waeth i fi drio, dim byd i golli, ac o'n i'n gw'bod bod Cymru'n dod yma a fysa' hi'n cŵl i ganu.

"Nes i feddwl waeth i fi drio ddim, a duw, be' oedd y chances?"

'Ecseitio'n lan'

Er i eraill wneud cais i ganu hefyd, cafodd Elin ei dewis gan y trefnwyr i ganu ym mhob un o'r dair gêm prawf.

"Un peth o'dd y Gymraeg yn iaith gynta', a doedd dim angen i fi ddysgu'r geiriau," meddai.

"O'n i wedi ecseitio'n lan!"

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd 50,000 o bobl yn gwylio perfformiad Elin cyn y gêm ddydd Sadwrn

Yn wreiddiol o ogledd Cymru, symudodd Elin, sy'n 27, i Lundain yn 18 oed i astudio gradd cerdd yn King's College.

Lwc pur yw ei chysylltiad gyda Seland Newydd, ar ôl cyfarfod ei phartner, sydd o'r wlad, pan oedd yntau yn treulio ychydig o amser ym Mhwllheli yn chwarae rygbi.

Symudodd Elin yn ôl i Seland Newydd gyda'i phartner, ac mae hi bellach wedi bod yn byw yno ers bron i bedair blynedd.

'Falch ofnadwy'

Ond wrth i Elin baratoi i berfformio o flaen miloedd o bobl yn Eden Park yn Auckland ddydd Sadwrn, mae hi'n gwybod y bydd ganddi gefnogaeth arbennig yn y stadiwm hefyd.

"Mae mam a dad yn yr awyr ar hyn o bryd, ac maen nhw'n landio amser cinio 'fory.

"Dwi'n falch ofnadwy bod nhw 'di gallu dod draw.

"Dwi 'di cael pobl yn gyrru negeseuon ar Facebook yn d'eud bod nhw'n dod draw ac ella allwn ni gyfarfod am ddrinc, felly fydd ambell wyneb cyfarwydd gobeithio."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fydd Cymru'n gallu cystadlu yn erbyn pencampwyr y byd?

Ond cyn hynny, mae Elin yn edrych ymlaen at gamu allan ar y cae.

"Allai'm aros, chydig o nerves yn y ddau ddiwrnod d'wetha, ond dwi ddim yn gallu dychmygu'r teimlad.

"Gai weld am bump o'r gloch o flaen 50,000 o bobl! Gobeithio eith bob dim yn iawn.

"Dwi 'di bod yn edrych ar ôl y llais ers y dyddiau d'wetha, ond nes i preview i 450 o blant yn yr ysgol.

"Dwi ddim yn gwbod be' i ddisgwyl, ma'n brofiad allai'm dychmygu!"

'Eisin ar y gacen'

Er yn edrych ymlaen at ganu, nid yw hi mor ffyddiog am ganlyniad y gêm:

"Dyne fysa'r eisin ar y gacen os nawn nhw ennill, ffordd wych i orffen bob dim," meddai.

"Ond cyn belled bod hi ddim yn embarrassing, ma' hynny'n iawn!"