Bon Voyage!

Image caption "Gobeithio bydd y môr na'n dawel!" // "Let's hope the crossing won't be stormy"
Image caption Gyda'n Gilydd. Bois Casnewydd yn arddel boi o Gaerdydd! // Together. Stronger. The Newport boys lend to support to Cardiff born Gareth Bale
Image caption Cofiwch y gallwch chi ddilyn hogia Coleman ar Radio Cymru... a Cymru Fyw wrth gwrs! // Bordeaux will be a sea of Welsh Dragons by Saturday
Image caption Mae'r criw yma'n teithio o GB, gwlad Gareth Bale! // This crew are from GB - Gareth Bale land!
Image caption Popeth yn barod? Ble mae'r brws dannedd? // Everything ready? Where's the toothbrush?
Image caption Hogiau Ynys Môn wedi dechrau'r siwrne mewn hwyliau da. Gobeithio na fydd 'na giwiau ar Bont Britannia! // Its a long way from Anglesey. let's hope there's no delays on Britannia Bridge!
Image caption Criw mawr o glwb Llanberis. Ydyn nhw'n mynd i Ffrainc ar y trên? // Llanberis FC. They used to be called Locomotive. Will they be making their journey by train?
Image caption Rhoi Amlwch ar y map! Cadwch olwg am y faner nos Sadwrn. // Putting Amlwch on the map! Keep an eye out for the flag on Saturday night.
Image caption Mae'r cefnogwr yma'n hyderus y bydd 'na fwy na thair gêm i'w gweld! // This fan is hoping to see Wales in more than three games!