Gwylan yn troi'n oren ar ôl disgyn i mewn i gyri cyw iâr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Vale Wildlife Hospital

Mae gwylan, wnaeth droi yn oren ddydd Llun pan blymiodd mewn i sosban o gyri cyw iâr tikka masala, yn cael gofal gan filfeddygon.

Disgynnodd yr aderyn i'r cynhwysydd o fwyd wrth geisio cael darn o gig o fin bwyd mewn ffatri, rhywle yng Nghymru.

Cafodd ei hachub gan weithwyr ar y safle, cyn cael ei chludo i Ysbyty Bywyd Gwyllt, ger Tewkesbury yn Sir Gaerloyw.

Defnyddiodd staff yn y ganolfan hylif golchi llestri ar y wylan er mwyn cael gwared o'r lliw oren o'i phlu.

Er eu bod wedi llwyddo i'w cael yn ôl i'w lliw gwreiddiol gwyn, mae'r arogl cyri ar y wylan yn parhau.

Ffynhonnell y llun, Vale Wildlife Hospital

Cafodd y wylan, sydd wedi cael y llysenw Gullfrazie ar wefan Facebook, ei rhoi mewn cawell wedi'r digwyddiad.

Dywedodd Lucy Kells, nyrs milfeddygol yn yr ysbyty: "Roedd pawb wedi synnu yma, Dydyn ni erioed wedi gweld dim byd tebyg o'r blaen.

"Fe ddisgynnodd i dwb o gyri tu allan, oedd yn cynnwys cyri cyw iâr tikka.

"Y peth wnaeth ein synnu oedd yr arogl. Roedd yn arogli'n anhygoel, roedd yn arogli'n dda iawn.