Cynhyrchydd theatr o Gaerdydd yn cyfaddef twyll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Caerdydd

Mae cynhyrchydd theatr o Gaerdydd wedi cyfaddef iddo ffugio dogfennau banc gan ddangos bod £29,000 ar gael i ariannu drama, er mwyn iddo dderbyn yr arian ei hun.

Fe wnaeth Michael Salmon, 30 oed, sy'n gynhyrchydd llawrydd o Grangetown, arwain y cynhyrchiad Cosy yng Nghanolfan y Mileniwm yn y brifddinas.

Plediodd yn euog i bedwar cyhuddiad o dwyll yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau ac fe gafodd yr achos ei ohirio ar gyfer ei ddedfrydu.

Fe ddigwyddodd y twyll rhwng Mai 2015 a Chwefror 2016.

Roedd Salmon wedi ffugio llythyr i Gyngor Celfyddydau Cymru er mwyn cefnogi'r cynhyrchiad, ac fe ffugiodd adroddiadau banc oedd yn dangos bod £29,000 ar gael i'w ariannu.

Datganiadau ffug

Fe wnaeth ddatganiadau ffug i Arts Admin Ltd hefyd, gan ddweud y byddai grant o £26,394 yn cael ei wario ar y cynhyrchiad.

Cafodd Salmon ei ryddhau ar fechnïaeth ac fe fydd yn cael ei ddedfrydu ar 16 Mehefin.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Canolfan y Mileniwm, Mathew Milsom, nad oedd unrhyw gyfraniadau ariannol na cheisiadau wedi eu cwblhau.

Ychwanegodd: "Roedd Michael Salmon yn gynhyrchydd llawrydd ar gyfer y ddrama Cosy ac nid oedd wedi cael ei gyflogi'n uniongyrchol gan Ganolfan y Mileniwm.

"Roedd cyfraniad y ganolfan wedi ei gyfyngu'n unig i rywfaint o gefnogaeth dechnegol a chyflwyno'r cynhyrchiad yn y ganolfan."