Clwb Rygbi Caerfyrddin a Muhammad Ali

Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Wrth i sêr y byd bocsio ymgynnull yn Louisville, Kentucky ddydd Gwener ar gyfer angladd y bocsiwr Muhammad Ali, mae Cadeirydd Clwb Rygbi Athletig Caerfyrddin wedi bod yn sôn wrth Cymru Fyw am y cysylltiad rhyfeddol rhwng y clwb â'r paffiwr adnabyddus.

Mae gan y Clwb gasgliad chwaraeon rhyfeddol - yn grysau rygbi, esgidiau rygbi ac esgidiau bocsio.

Cafodd cannoedd o eitemau eu rhoi i'r Clwb gan gyn y Cyn Lywydd Oes - Gwynne Morgan.

Roedd Gwynne Morgan yn gymeriad adnabyddus yn Nhref Caerfyrddin. Bu'n rhedeg fferyllfa enwog D King Morgan ar Stryd y Brenin am ddegawdau gyda'i frawd Jack.

Eitem fwyaf gwerthfawr y casgliad ydy 'sgidiau bocsio Muhammad Ali.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Gwynne Morgan yn Lywydd Oes Clwb Rygbi Athletig Caerfyrddin

Yn ôl Cadeirydd Clwb Rygbi Athletig Caerfyrddin, Wynne Jones, fe dderbyniodd Gwynne Morgan y 'sgidiau gan gyfaill agos - y sylwebydd chwaraeon Gerald Williams. Cafodd Gerald Williams ei fagu yn ardal Llangynog ger Caerfyrddin.

"Nol yn y 1970au, fe aeth Gerald i holi Ali a'i reolwr Angelo Dundee...ac roedd e'n ddigon ffodus i gael gafael ar y bwts ar gyfer ein casgliad...mae 'da ni garden gyda'i lofnod ac maen nhw'n genuine article."

Yn y casgliad hefyd mae esgidiau bocsio un o wrthwynebwyr Muhammad Ali - y Sais Sir Henry Cooper.

Doedd Wynne Jones ddim yn barod i ddyfalu beth oedd gwerth y bwts a'r casgliad.

"Licen ni ddim dweud... byddan nhw yma am byth os bydda i yn cael fy ffordd..."