BBC Cymru Fyw

Clwb Rygbi Caerfyrddin a Muhammad Ali

Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

Published

Wrth i sêr y byd bocsio ymgynnull yn Louisville, Kentucky ddydd Gwener ar gyfer angladd y bocsiwr Muhammad Ali, mae Cadeirydd Clwb Rygbi Athletig Caerfyrddin wedi bod yn sôn wrth Cymru Fyw am y cysylltiad rhyfeddol rhwng y clwb â'r paffiwr adnabyddus.

Mae gan y Clwb gasgliad chwaraeon rhyfeddol - yn grysau rygbi, esgidiau rygbi ac esgidiau bocsio.

Cafodd cannoedd o eitemau eu rhoi i'r Clwb gan gyn y Cyn Lywydd Oes - Gwynne Morgan.

Roedd Gwynne Morgan yn gymeriad adnabyddus yn Nhref Caerfyrddin. Bu'n rhedeg fferyllfa enwog D King Morgan ar Stryd y Brenin am ddegawdau gyda'i frawd Jack.

Eitem fwyaf gwerthfawr y casgliad ydy 'sgidiau bocsio Muhammad Ali.

image captionRoedd Gwynne Morgan yn Lywydd Oes Clwb Rygbi Athletig Caerfyrddin

Yn ôl Cadeirydd Clwb Rygbi Athletig Caerfyrddin, Wynne Jones, fe dderbyniodd Gwynne Morgan y 'sgidiau gan gyfaill agos - y sylwebydd chwaraeon Gerald Williams. Cafodd Gerald Williams ei fagu yn ardal Llangynog ger Caerfyrddin.

"Nol yn y 1970au, fe aeth Gerald i holi Ali a'i reolwr Angelo Dundee...ac roedd e'n ddigon ffodus i gael gafael ar y bwts ar gyfer ein casgliad...mae 'da ni garden gyda'i lofnod ac maen nhw'n genuine article."

Yn y casgliad hefyd mae esgidiau bocsio un o wrthwynebwyr Muhammad Ali - y Sais Sir Henry Cooper.

Doedd Wynne Jones ddim yn barod i ddyfalu beth oedd gwerth y bwts a'r casgliad.

"Licen ni ddim dweud... byddan nhw yma am byth os bydda i yn cael fy ffordd..."