Fforwm i drafod iechyd meddwl ym Mhenfro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun Teulu
Disgrifiad o’r llun,
Cymerodd Oliver Edwards-Cavill ei fywyd ei hun yn 2009

Mae grŵp newydd o`r enw 'Gwella Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn Sir Benfro', wedi trefnu fforwm agored i drafod gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc yn yr ardal a hynny wedi profiad personol un teulu.

Roedd sylfaenwyr y grŵp, Suzannah Palmer a Matthew Watkins, wedi colli aelod ifanc o'r teulu i hunanladdiad saith mlynedd yn ôl.

Cymerodd Oliver Edwards-Cavill ei fywyd ei hun yn 2009, pan oedd yn 15 oed, yn dilyn dadl deuluol yn ei gartref yn Llawhaden.

Mae ei gefnder, sy'n fargyfreithiwr yn Llundain - Matthew Watkins, wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod dros y blynyddoedd ers marwolaeth Oliver wedi darllen am bobl ifanc eraill yn cymryd eu bywydau - gan gynnwys dau fachgen yn eu harddegau yn Ysgol Penfro - ac yn credu bod pobl ifanc yr ardal angen mwy o gefnogaeth.

Ychwanegodd: "Rydym yn awyddus i fynd ati yn y ffordd iawn, rydym am ymgysylltu â'r holl wasanaethau, ac yn awyddus i gael adborth ac arbenigedd pobl yr ardal, gan nad ydym yn arbenigwyr iechyd meddwl. Mae angen i ni gael gwybod lle gallwn gyfeirio ein hymdrechion".

Disgwyl cynrychiolaeth

Roedd disgwyl cynrychiolwyr o Gyngor Sir Benfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn y fforwm.

Ond mewn datganiad dywedodd Libby Ryan-Davies, un o gyfarwyddwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda nad oedd hynny yn bosib yn sgil salwch staff.

Ychwanegodd "Mae hi`n bwysig i ni i gael rywun fyddai`n medru cymryd rhan lawn yn y sgwrs, ac er i ni ymdrechu i ddod o hyd i rywun arall addas, doedd hynny yn anffodus ddim yn bosib ar y funud olaf.

"Er hynny i ni`n awyddus i fod yn aelod gweithgar o`r fforwm i sicrhau ein bod yn rhan o unrhyw ddatblygiadau i wella gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc."