Fan hufen iâ wedi rhoi ar dân 'yn fwriadol' ym Mlaenafon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Iain O'Hara

Cafodd fan hufen iâ ei roi ar dân tra roedd y perchennog yn gwerthu hufen ia i blant.

Dywedodd Iain O'Hara ei fod wedi parcio'i fan ger Blaenafon pan ddaeth rhywun heibio a rhoi un o deiars cefn y fan ar dân.

Roedd pobl oedd yn pasio wedi rhybuddio Mr O'Hara fod cefn ei fan ar dân ac fe lwyddodd e a'r teulu oedd yn prynu hufen iâ ar y pryd i ddianc. Chafon nhw ddim niwed.

Mae Mr O'Hara wedi rhoi fideo o'r digwyddiad ar ei gyfrif trydar gan ofyn am wybodaeth. Digwyddodd hyn mewn safle picnic yn Keepers Pond ger Blaenafon ar Fehefin 5.

Dywedodd: "Ro'n i yn y fan yn gwerthu hufen ia i blant ifanc. Daeth seiclwyr hebio gan ddweud fod cefn y fan ar dân.

"Nes i ddim credu nhw am dipyn a dwi ddim yn gwybod am faint roedd wedi bod ar dân, ond ar ôl iddyn nhw weiddi deirgwaith nes i gydio yn fy ffôn a dianc."

Mae Mr O'Hara, o Nant y Glo wedi bod yn gwerthu hufen iâ ers 1999.

Fe allai pethau wedi bod yn waeth, meddai. " Petai'r cywasgydd (compressor) wedi mynd ar dân byddai wedi ffrwydro gan achosi niwed difrifol i mi a phwy bynnag oeddwn i'n gweini ar y pryd."

Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio i'r digwyddiad ac yn gofyn i unrhywun sydd â gwybodaeth i ffonio 101.