Amgueddfa: Cynnig 'gwell' i streicwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Picedwyr y tu allan i'r Amgueddfa Lechi yn Llanberis

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymorth ariannol i alluogi Amgueddfa Cymru i ddyblu eu cynnig gorau i staff sy'n cymryd rhan mewn streic.

Cynigiwyd cymhorthdal sy'n cyfateb â gwerth pum mlynedd o'r taliadau premiwm, a chodiad cyflog o 4%

Mae'r anghydfod gan aelodau undeb y PCS dros newidiadau i "daliadau premiwm" am weithio penwythnosau.

Mae BBC Cymru yn deall bod y llywodraeth yn darparu'r holl arian ychwanegol sy'n cael ei gynnig.

Taliadau amrywiol

Y cynnig gorau blaenorol oedd gwerth dwy flynedd a hanner o daliadau ychwanegol, felly mae Llywodraeth Cymru yn darparu gwerth dwy flynedd a hanner arall o arian parod.

Gall staff gymryd hyn fel un taliad, neu nifer o daliadau dros bedair blynedd.

Yn ôl Amgueddfa Cymru, yn dibynnol ar faint o ddiwrnodau Sadwrn a Sul mae staff yn gweithio fe allai`r taliadau fod rhwng £163 a £20,000.

Mae`n ymddangos bod y cymorth hwn gan Lywodraeth Cymru yn arwyddocaol, oherwydd bod yr Amgueddfa wedi beio'r llywodraeth am doriadau yn ei chyllideb gan arwain at docio cyflogau rhai o'r staff oedd yn cael eu talu lleiaf.

Cadarnhaodd yr undeb eu bod yn dal i drafod y cynnig gyda'u helodau sy'n gweithio ar safleoedd yr amgueddfa ledled Cymru ac yn gobeithio cynnal pleidlais yr wythnos nesaf.

'Ystyried y cynnig'

Dywedodd llefarydd: "Rydym yn croesawu'r ffaith fod y cyflogwr wedi cyflwyno cynnig newydd ac ry' ni ar hyn o bryd yn ystyried y manylion ac yn ymgynghori gyda'n haelodau. "

Mewn datganiad dwedodd Amgueddfa Cymru ei bod wedi derbyn "cymorth ariannol ychwanegol" gan Lywodraeth Cymru ac mae bellach wedi cyflwyno'r cynnig gwell i Undeb y PCS.

Ni fydd staff yn gorfod gweithio ar fwy na un penwythnos ymhob dau o ganlyniad i'r adolygiad ac fe fydd taliadau am weithio ar Wŷl y Banc yn parhau.