Euro 2016: Cymru'n wynebu Slofacia

  • Cyhoeddwyd
Cefnogwyr
Disgrifiad o’r llun,
Cefnogwyr yn Bordeaux

Mae cefnogwyr wedi ymgynnull i wylio'r tîm cenedlaethol yn cymryd rhan mewn gemau terfynol rhyngwladol am y tro cyntaf mewn 58 o flynyddoedd.

Mae carfan Chris Coleman yn wynebu Slofacia yn Bordeaux.

Mae ardal i gefnogwyr gyda sgrîn fawr wedi ei sefydlu ym Mharc Biwt yng Nghaerdydd. Cafodd cynlluniau am ardal gefnogwyr yng Nghasnewydd eu gwrthod.

Disgrifiad o’r llun,
Cefnogwyr yng Nghaerdydd

Yn gynharach fe ddymunodd Carwyn Jones lwc dda i dîm Cymru sydd "wedi dod yn agos mor aml dros 58 o flynyddoedd."

"Bydd Cymru'n cael ei chynrychioli mewn twrnament fydd yn cael ei wylio gan biliynau o gefnogwyr pêl-droed ar draws y byd yr haf hwn. Mae'n anhygoel, yn ddigyffelyb, ac yn gwbl haeddianol.

"Pob lwc fechgyn, rydym ni hefo chi yr holl ffordd."

Disgrifiad,

Cyfweliad Dylan Griffiths a Malcolm Allen

Mae ryw 30,000 o gefnogwyr wedi bod yn teithio i Ffrainc ar gyfer y gystadleuaeth. Ond mae rhai wedi wynebu trafferthion cyrraedd Ffrainc gydag oedi ym maes awyr Bergerac yn golygu fod rhai wedi cyrraedd Bordeaux yn hwyr.

Ac mae teulu o Lannau Dyfrdwy sydd yn byw yn Bordeaux wedi dweud wrth BBC Cymru eu bod "wedi eu cyffroi" o weld cymaint o gefnogwyr yn teithio draw, gan fod llawer o'u cymdogion yn credu eu bod yn dod o Loegr.

Dywedodd Patricia Davey: "Nid yw Cymru fel gwlad yn cael ei hadnabod yn anffodus. Rydych chi'n son am Gymru ac mae pobl yn edrych arno chi yn ddryslyd a dweud 'lle mae fanno? Lloegr yw e, ie?'

"Efallai y gwnai ddod lawr i'r ardal gefnogwyr a'i wylio ar y sgrîn fawr. Mae'n rhaid i chi gefnogi Cymru."

Disgrifiad o’r llun,
Archwilio cefnogwyr

Bydd rhai o adeiladau amlyca' Cymru yn cael eu goleuo'n goch ar gyfer pencampwriaeth Euro 2016. Yn ogystal â Chanolfan Mileniwm Cymru, y Senedd a Pharc Cathays yng Nghaerdydd, bydd nifer o safleoedd Cadw fel Castell Biwmares, Castell Caernarfon, Abaty Tyndyrn a Chastell Cydweli hefyd wedi'u goleuo.

Mae modd dilyn y diweddaraf o Bordeaux mewn llif byw arbennig ar Cymru Fyw, yn cynnwys sylwebaeth arbennig gan rhai o drigolion Bryncoch - gyda'r llif byw yn dechrau am 15:00 ddydd Sadwrn.