BBC Cymru Fyw

Y Gymraeg mewn cynhadledd UEFA

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Published
image copyrightUEFA

Noson arall a Chymru'n creu hanes eto yn Euro 2016 wrth i gwestiynau Cymraeg gael eu gofyn am y tro cyntaf yn y twrnamaint yn ystod cynhadledd i'r wasg swyddogol UEFA.

Ond roedd y noson yn fwy na hynny - fe ddaeth y rheolwr a'r capten i'r llwyfan yn hyderus, ond wrth ateb ambell gwestiwn, roedd Chris Coleman yn ymddangos dan deimlad.

Y cwestiwn ddenodd yr ymateb yna oedd: "Ai arwain y tîm ar y cae nos yfory fydd uchafbwynt eich gyrfa fel chwaraewr a rheolwr?"

"Dwi wedi meddwl am hynny ers tro," meddai cyn oedi am hir. "Ie, yn sicr."

  • Mwy am Euro 2016 ar Cymru Fyw

Daeth y cwestiynnau sydd wedi cael eu clywed o'r blaen am ffitrwydd y garfan a Joe Ledley yn benodol, a'r tro yma daeth yr awgrym cyntaf o'r gwir am y chwaraewr canol cae dylanwadol.

"Mae e wedi gwneud yn rhyfeddol i gyrraedd lle mae e nawr," medd Coleman.

"Heb ddatgelu unrhyw gyfrinachau am nos yfory, fe allai ddweud ei fod e dan ystyriaeth i chwarae rhyw ran yn y gêm."

Y cymal 'rhyw ran' oedd yn arwyddocaol, ac yn awgrymu'n gynnil efallai na fydd Ledley, fel yr oedd llawer wedi ei obeithio, yn dechrau yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn.

media captionY Gymraeg i'w chlywed mewn cynhadledd UEFA

Fel arall roedd y gynhadledd yn ddigon di-nod gydag Ashley Williams a Coleman yn ymddangos wedi ymlacio'n llwyr ac yn siarad yn rhwydd.

Ond yna fe gyhoeddodd swyddog UEFA oedd yn arwain y gynhadledd y byddai Osian Roberts yn dod i'r llwyfan i ateb cwestiwn neu ddau yn Gymraeg.

Gan nad oedd offer cyfieithu i'r Gymraeg ar gael, roedd rhaid i Bennaeth Materion Cyhoeddus Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes, gyfieithu'r cwestiynau a'r atebion i'r Saesneg ar gyfer gweddill yr ystafell, ond roedd yn foment o hanes yn Stadiwm Bordeaux.

Ond un ateb gan Chris Coleman oedd yn crynhoi teimladau llawer efallai, pan ddywedodd:

"Ry'n ni wedi gweithio'n galed eithriadol i gyrraedd yma. Byddwn, fe fyddwn ni'n mwynhau, ond mae rhywun yn mwynhau cymaint mwy drwy ennill.

"Mae gennym y cyfuniad o weithwyr caled, ysbryd da ac ambell fflach o dalent aruthrol... gall unrhyw beth ddigwydd mewn pêl-droed, ond fe fydd y tîm yn mynd allan i wneud pawb yn falch."