Davies yn cyhoeddi llefarwyr y blaid yn y Cynulliad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies wedi cyhoeddi pwy fydd llefarwyr y blaid yn y Cynulliad.

Mae'r Aelod Cynulliad Angela Burns a Darren Millar yn cyfnewid rôl gyda Ms Burns nawr yn llefarydd iechyd y blaid a Mr Millar yn llefarydd addysg.

Yr economi a thrafnidiaeth fydd y pynciau y bydd Russell George yn gyfrifol amdanynt.Andrew RT Davies yn penodi llefarwyr

Llefarydd ar faterion gwledig fydd Paul Davies tra bod Andrew RT Davies wedi dewis Mark Isherwood fel yr Aelod Cynulliad gyda chyfrifoldeb ar gyfer cymunedau ac Ewrop.

Yn ôl yr arweinydd mi fydd y tîm yn "wrthblaid go iawn" wedi i Blaid Cymru daro bargen gyda gweinidogion Llafur.

Mae Andrew RT Davies yn parhau yn arweinydd y blaid gyda chefnogaeth yr ACau ac Aelodau Seneddol er canlyniad siomedig y blaid yn etholiadau'r Cynulliad.

Fe gollodd y Ceidwadwyr dair sedd a Phlaid Cymru yw'r brif wrthblaid nawr yn dilyn yr etholiad.

Fe gyhoeddodd Leanne Wood pwy fyddai llefarwyr Plaid Cymru ym mis Mai ac fe wnaeth UKIP yr un peth ddydd Iau.

Mi fydd yr AC Suzy Davies yn siarad ar faterion yn ymwneud gyda'r iaith, pobl hŷn a gwasanaethau cymdeithasol tra y bydd David Melding yn arwain ar faterion amgylcheddol, cynllunio a thai.

Mae Nick Ramsay yn aros fel llefarydd cyllid. Bydd Janet Finch-Saunders yn llefarydd ar faterion llywodraeth leol ac mi fydd Mohammad Asghar yn canolbwyntio ar sgiliau.

Dywedodd Andrew RT Davies: "Mi fydd fy nhîm yn barod i graffu ar lywodraeth leiafrifol Llafur ac mi fyddwn ni yn gweithredu fel gwrthblaid go iawn wedi`r fargen ddigwyddodd tu ôl i ddrysau caeedig rhwng Llafur a Phlaid Cymru."