Mewnfuddsoddi: y 'flwyddyn orau erioed ond un'

  • Cyhoeddwyd
Aston Martin
Disgrifiad o’r llun,
Mae Aston Martin yn bwriadu adeiladu ei car newydd yng Nghymru

Y flwyddyn 2015/16 oedd y "cyfnod gorau erioed ond un" ar gyfer buddsoddiadau mewnol yng Nghymru yn ôl Llywodraeth Cymru.

Yn ystod y flwyddyn hon, fe ddaeth 96 o brosiectau newydd i Gymru gan gynnwys Aston Martin. Dywedodd yr Ysgrifennydd Economi newydd, Ken Skates bod hi wedi bod yn "flwyddyn ragorol arall i Gymru".

Ym mis Chwefror y daeth y cyhoeddiad bod Aston Martin yn adeiladu ei gar newydd, y DBX Crossover yn ne Cymru, gan greu 750 o swyddi. Roedd Cymru wedi wynebu cystadleuaeth gan wledydd eraill gyda 20 o safleoedd ar draws y byd wedi eu hystyried.

Mae busnesau fel General Dynamics a Raytheon hefyd wedi ail-fuddsoddi yma gyda 50 o swyddi wedi eu creu ar safle cwmni Raytheon yng Nglannau Dyfrdwy.

Yn ôl y Llywodraeth mae Raytheon mewn trafodaethau nawr gyda dau gwmni arall o Gymru i'w cynnwys yn y gadwyn gyflenwi.

Meddai Ken Skates: "Mae nifer y prosiectau mewnfuddsoddi yr uchaf ond un ar record. Yr unig beth sydd wedi'u curo yw canlyniadau rhagorol y llynedd.

Rydym yn denu buddsoddiad newydd gan gwmnïau llwyddiannus fel Aston Matin ac ail-fuddsoddiad gan fusnesau byd-eang fel General Dynamics a Raytheon, cwmnïau sy'n creu nifer sylweddol o swyddi newydd, medrus iawn sy'n talu cyflog da iawn ac yn rhoi cyfle i'r unigolyn ddatblygu gyrfa.

Oherwydd y buddsoddiadau hyn, mae economi Cymru yn werth o leiaf £660 miliwn ac yn llwyddo i greu mwy o fuddiannau economaidd, swyddi a thrwy y cadwyni cyflenwi, gyfleoedd busnes newydd."