Yr heddlu yn canmol ymddygiad cefnogwyr Cymru

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi canmol ymddygiad cefnogwyr Cymru yn Bordeaux. Roedd gan tua 24,000 o bobl docynnau i weld Cymru yn erbyn Slofacia yn ei gêm gyntaf ym mhencampwriaeth Euro 2016.

Dyma'r tro cyntaf i'r tîm cenedlaethol gymryd rhan mewn gemau terfynol rhyngwladol ers 58 o flynyddoedd. Cymru oedd yn fuddugol 2-1.

Mae swyddogion o Gymru wedi bod yn Ffrainc fel rhan o ymgyrch yr heddlu yn ystod y bencampwriaeth ac wedi canmol, "ymddygiad gwych ein miloedd o gefnogwyr" yn Bordeaux.

Cafodd rhai o gefnogwyr Lloegr eu hanfon i'r ysbyty wedi iddyn nhw wrthdaro gyda chefnogwyr Rwsia yn Marseille.

Mi ddisgrifiodd Gareth Bale'r awyrgylch yn ystod gêm Cymru fel "gêm gartref."

"Ein cefnogwyr ni yw'r rhai gorau yn y byd ac mi oedden nhw yn llawn cefnogaeth. Mi wnaethon ni rhoi achos iddyn nhw ddathlu."

Mi wnaeth rheolwr Cymru, Chris Coleman hefyd ganmol y cefnogwyr.

Disgrifiad,
Ymateb cefnogwyr Cymru yng Nghaerdydd wedi'r ail gôl

Yn Bordeaux dywedodd Nicolas Zimmerman, sydd yn gweithio yn nhafarn Charles Dickens bod cefnogwyr Cymru nawr fel "brodyr".

"Doedd dim trafferth. Gyda phobl Cymru mi oedd yna awyrgylch da. Maen nhw'n gyfeillgar iawn, yn canu lot. Maen nhw'n gefnogwyr grêt."

Disgrifiad,
Ymateb cefnogwyr Cymru y bore wedyn

Mwy o blismyn?

Yn y cyfamser mae un o uwch swyddogion Heddlu De Cymru wedi dweud efallai y bydd yna fwy o blismyn ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Lloegr.

Mae'r Uwch-arolygydd Steve Furnham yn gyfrifol am y swyddogion o Gymru sydd allan yn Ffrainc ar gyfer y bencampwriaeth.

Dywedodd: "Mi fyddwn ni yn edrych ar bob opsiwn posib. Mae'n rhaid i ni barchu mai pencampwriaeth wedi ei gynllunio gan Ffrainc yw hon ac mi ydyn ni yma yw cefnogi nhw.

Yr hyn fyddwn ni yn awyddus i wneud ydy rhoi ein barn a'n cyngor i'r trefnwyr ynglŷn â'r hyn rydyn ni yn meddwl sydd orau er mwyn gwneud yn siŵr bod ein cefnogwyr ni yn ddiogel.

Fe allai hynny olygu swyddogion tu allan i'r stadiwm ond hefyd o bosib tu fewn y stadiwm."