BBC Cymru Fyw

Lluniau: 'Y Llyfrgell'

Published

Bydd ffilm 'Y Llyfrgell', addasiad o nofel Fflur Dafydd yn cael ei dangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf yr haf yma. Bydd hi i'w gweld yng Ngŵyl Ffilm Caeredin a bydd yna ddangosiad arbennig yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau yn y Fenni.

Enillodd y nofel Wobr Goffa Daniel Owen i Fflur yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala yn 2009.

Hon yw ffilm fawr gyntaf y cyfarwyddwr nodedig, Euros Lyn. Mae Euros yn adnabyddus am ei waith ar gyfresi teledu poblogaidd fel 'Happy Valley', 'Broadchurch' a 'Doctor Who'.

Mae'r stori yn dilyn hanes efeilliad Nan ac Ana (Catrin Stewart sy'n portreadu'r ddwy yn y ffilm) sy'n ymchwilio i farwolaeth eu mam Elena sy'n awdures enwog. Ydy hi wedi lladd ei hun ynteu oedd yr amgylchiadau yn fwy sinistr?

Yn ystod shifft nos mae'r ddwy efaill yn dechrau ar eu hymchwilaid yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru...

Dyma i chi rai o'r lluniau dynnodd y ffotograffydd Iestyn Hughes yn ystod y ffilmio:

image captionBarod am yr olygfa gynta'?
image captionTawelwch yn y llyfrgell... ac ar y set!
image captionYdy awdur 'Y Llyfrgell' (Fflur Dafydd, chwith) yn hapus efo'r ffilmio hyd yma?
image captionMae Dan y porthor (Dyfan Dwyfor) yn cael ei dynnu i mewn i'r dirgelwch gan yr efeilliaid
image captionMae Camera 3 yn barod ar gyfer yr olygfa nesa'
image captionNan ac Ana ar drywydd atebion...
image captionFyddech chi yn ddigon dewr i gerdded coridorau'r Llyfrgell Genedlaethol liw nos?
image captionEben (Ryland Teifi) yw cofiannydd Elena. Oes ganddo e rywbeth i'w wneud â'i marwolaeth?
image captionNa, nid ail-wneud 'Vertigo' maen nhw!
image captionDyma ffordd fwy diogel o ffilmio o'r entrychion!
image captionWel am lanast! Gobeithio bod Llawysgrifau Peniarth yn ddiogel!
image captionEuros Lyn yn rhoi cyfarwyddiadau manwl i'r criw
image captionOes 'na siop lanhau dillad dda yn Aberystwyth?
image captionNan 'ta Ana? Y'ch chi'n gallu dweud y gwahaniaeth?