BBC Cymru Fyw

Apêl Coleman i'r cefnogwyr

Published
image copyrightGetty Images
image captionRoedd 24,000 o Gymry yn dathlu yn y stadiwm yn Bordeaux
Mae rheolwr Cymru Chris Coleman wedi rhybuddio cefnogwyr y tîm cenedlaethol i gadw draw o unrhyw drafferthion.
Fe ddaw ei sylwadau wrth i'r heddlu yn Ffrainc baratoi i dynhau mesurau diogelwch wrth i gefnogwyr Lloegr deithio i Lens.
"Fe fyddwn ni'n ymosod ar y cae ac fe ddylai unrhyw ymddygiad ymosodol aros ar y cae."
Dywedodd Coleman y dylai cefnogwyr Cymru fod yn "ofalus a chadw'n ddiogel."
Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi rhybuddio hefyd y dylai cefnogwyr heb docynnau gadw draw o Lens.
Mwy am Euro 2016 ar Cymru Fyw
Roedd trafferthion difrifol yn Marsellie dros y penwythnos wrth i rai o gefnogwyr Lloegr ymladd ar strydoedd y ddinas, ac roedd yna drafferthion yn y stadiwm hefyd wrth i hwliganiaid o Rwsia ymladd yn erbyn cefnogwyr Lloegr.
Bydd Cymru yn wynebu Lloegr yn Lens ddydd Iau ar ôl y fuddugoliaeth gofiadwy yn erbyn Slofacia yn Bordeaux.
Roedd yna ganmoliaeth i ymddygiad cefnogwyr Cymru, ond mae ofnau y gallai presenoldeb cefnogwyr Lloegr yn Lens achosi trafferthion pellach i'r awdurdodau.
Eisoes mae UEFA wedi rhybuddio y gallai Lloegr a Rwsia gael eu diarddel o Euro 2016 os oes rhagor o drafferthion.
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bod ganddyn nhw bryderon hefyd am y sefyllfa.
Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r Prif Weinidog wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cartref a Llysgennad Ffrainc i'r DU i fynegi'i bryder ynglŷn â'r trais yn Ffrainc dros y penwythnos.
"Mae wedi pwysleisio mai diogeli'r miloedd o gefnogwyr - yn cynnwys y Cymry sydd wedi teithio i Ffrainc i fwynhau'r pêl-droed yn heddychlon yw prifddyletswydd Gweinyddiaeth Fewnol Ffrainc."
Yn gynharach fe ddywedodd yr arbenigwr ar ddiogelwch, Dai Davies, wrth raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru bod angen i'r heddlu yn Ffrainc "ail feddwl y strategy" a bod angen iddyn nhw wneud gwell defnydd o Europol a'r systemau cudd-wybodaeth.
Mae angen 'gwell presenoldeb' gan yr heddlu yno meddai.