Cwis: Dom da neu dinas?

  • Cyhoeddwyd

Gyda mudiad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru'n dathlu 80 mlynedd o fodolaeth eleni, dyma gyfle i chi ddarganfod pa mor wybodus ydych chi am gefndir amaethyddol rhai o'n enwogion... neu ddim wrth gwrs!

Dewiswch 'dom da' os chi'n credu fod nhw'n blant fferm, a 'dinas' os ddim!

Meddyliwch yn ofalus cyn ateb!

Hefyd gan y BBC