Gŵr o Sir Fôn yn gwadu peryglu awyrennau gyda thortsh

Cyhoeddwyd

Mae Llys y Goron wedi clywed fod gan ŵr o Sir Fôn 'obsesiwn' gydag awyrennau uwchben maes awyr Mona, gan sgleinio tortsh at awyrennau Hawk yr awyrlu yn y nos.

Honnodd John Philpotts, ar ran yr erlyniad yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Llun, fod y golau'n ymddangos o dir oedd yn berchen i John Arthur Jones, gan dynnu sylw peilotiaid oedd yn ymarfer hedfan awyrennau.

Mae Mr Jones, 66 oed, o bentref Bodffordd yn gwadu 13 cyhuddiad o ymddwyn mewn modd oedd yn debyg o beryglu awyrennau rhwng Tachwedd 2013 a Medi 2014, a'u bod yn ymwneud ag awyrennau o'r Fali, lle mae peilotiaid yn cael eu hyfforddi i hedfan awyrennau jet.

Ar ddechrau'r achos fe ddwedodd Mr Philpots wrth y llys: "Achos yr erlyniad yn y bôn yw bod y diffynnydd wedi peryglu awyrennau a'u peilotiad drwy daflu golau disglair i gabanau'r awyrennau jet Hawk wrth iddyn nhw baratoi i lanio.

"Roedd yn anhapus gyda'r holl fynd a dod yn yr awyr uwchben ei dir."

Dywedodd fod gan Mr Jones gwynion yn erbyn yr awyrlu ac ar un amser roedd wedi bygwth dwyn achos cyfreithiol.

Yn ôl yr erlynydd roedd Mr Jones wedi 'magu obsesiwn' ynglŷn ag awyrennau yn hedfan o'r maes awyr.

Clywodd y rheithgor fod RAF Fali yn faes awyr prysur lle mae peilotiaid awyrennau jet cyflym yn cael eu hyfforddi. Rhan bwysig o'u hyfforddiant yw hedfan nos, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer esgyn a glanio diogel yn y tywyllwch.

Ar adegau prysur roedd stribed glanio RAF Mona yn cael ei ddefnyddio, s'yn agos at eiddo'r diffynnydd.

Ychwanegodd Mr Philpotts fod Mr Jones wedi cadw nodiadau manwl am yr awyrennau, tymheredd, cyfeiriad a chyflymder y gwynt.

Rhoddodd fanylion i'r rheithgor am yr achlysuron yr honnir bod golau wedi cael ei anelu'n fwriadol at yr awyrennau.

Ar adegau, roedd yn rhaid i'r awyrennau roi'r gorau i lanio, meddai.

Dywedwyd bod y golau wedi dod o ardal ger cronfa ddŵr, wrth ymyl eiddo'r diffynnydd.

Dywedodd Mr Philpotts fod y goleuadau yn tynnu sylw'r peilotiaid mewn modd "peryglus" ac roedden nhw'n ymddangos i fod yn dilyn awyrennau.

Pan gafodd ei gyfweld fe wadodd Mr Jones ei fod wedi sgleinio golau ar yr awyrennau'n fwriadol.

Aeth allan bob nos gyda'i dortsh i archwilio ei adeiladau, meddai, ond nid oedd yn disgleirio unrhyw olau yn fwriadol ar awyrennau .

Mae'r achos yn parhau.