Gwylnos i gofio am feirwon Orlando tu allan i'r Senedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Elin Harding
Disgrifiad o’r llun,
Gwylnos y tu allan i'r Senedd nos Lun

Cynhaliwyd gwylnos y tu allan i'r Senedd nos Lun i gofio am y rhai gafodd eu lladd yn Orlando, Florida dros y penwythnos.

Roedd tua 300 o bobl yn bresenol i ddangos cefnogaeth i ddioddefwyr yr ymosodiad ar glwb nos i bobl hoyw yn Orlando yn oriau man fore Sul.

Cafodd 49 o bobl eu saethu'n farw gan Omar Mateen yn yr ymosodiad ar glwb nos Pulse.

Cafodd 53 o bobl eu hanafu.

Yn ystod yr wylnos fe ddywedodd yr Aelod Cynulliad Adam Price: "Mae hyd yn oed y weithred o ddal dwylo gyda'ch cariad neu gusanu eich cariad yn agored yn weithred wleidyddol radical.

"Fel wedodd nofelydd enwog o America, Ernest Gains, rhyfedd o fyd yw hi lle mae dau ddyn yn dala gwn yn fwy cyfarwydd na dau ddyn yn dala dwylo."

Trefnwyd y digwyddiad gan Pride Cymru a Stonewall Cymru, mudiadau sy'n cynrychioli pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) Cymru.

Dywedodd Andrew White, cyfarwyddwr Stonewall Cymru:

"Er bod Orlando mor bell i ffwrdd mae hwn yn teimlo'n agos iawn at gartre. Mae'n teimlo fel ymosodiad arnom ni fel cymuned byd-eang a'n hatgoffa ni bod casineb yn erbyn pobl hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thraws yn brofiad dyddiol."

'Pobl hoyw yn poeni'

Mewn araith emosiynol ar lawr Tŷ'r Cyffredin, dywedodd aelod seneddol De Caerdydd a Phenarth, Stephen Doughty, wrth yr Ysgrifennydd Cartref, Theresa May, ei bod hi'n ddealladwy fod llawer o bobl hoyw yn poeni am eu diogelwch yn dilyn y saethu yn Orlando.

"Ry' ni'n gwybod y gallai hyn fod wedi digwydd i ni," meddai.

"Ry ni'n sefyll gyda chi yn y Tŷ hwn. Rwy'n sefyll gyda chi fel dyn hoyw, ac rwy'n gwybod bod miliynau ar draws y wlad o bob ffydd a heb ffydd yn gwneud yr un fath".

Dywedodd y "dylem sefyll yn erbyn y rhai sy'n casau, y lladdwyr a'r rhai rhagfarnllyd a ddylen ni byth anghofio Orlando, na'r rhai sydd wedi sefyll mor ddewr yn enw cydraddoldeb a chariad drwy hanes."

Mae baneri'r enfys yn chwifio'n isel o flaen adeilad Cyngor Sir Ceredigion ym Mhenmorfa ac yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe er cof am y dioddefwyr.

Dywedodd arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn: "Dyma ein teyrnged ni i'r rhai a gollwyd yn y gyflafan erchyll yn America, a byddem yn hoffi dangos ein cydymdeimlad i'r holl bobl sydd wedi colli ffrindiau, aelodau o'u teulu, a rhai agos yn yr ymosodiad arswydus yma."