Gwyddonwyr yn asesu gwerth llaeth cyntaf

Cyhoeddwyd

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn edrych i weld a yw llaeth cyntaf gwartheg yn gallu gwella system imiwnedd pobl sydd â diabetes Math 2.

Fel arfer, mae ffermwyr yn taflu'r hylif melyn sy'n llawn hufen unwaith fod y lloi wedi cael digon, ond mae gwyddonwyr yn ceisio dyfalu a oes yna fendithion iechyd i'r llaeth.

Mae'r Athro Richard Bracken o Brifysgol Abertawe yn cynnal arbrofion ar tua 30 o bobl er mwyn darganfod a oes yna fudd i'r llaeth ar gyfer pobl â diabetes.

"Y nod yw ceisio gweld a yw pobl sy'n dioddef o glefyd y siwgr yn gallu cael budd.

"Yn aml, maen nhw'n dioddef gyda symptomau eraill ac mae son bod y llaeth yn cryfhau athletwyr, felly mae'n werth gweld a allith o hefyd fod o fudd i bobl eraill."

Cyfle masnachol

Mae'r llaeth yn cael ei werthu am dair gwaith pris llaeth cyffredin - ac mae'n boblogaidd gydag athletwyr, sy'n credu ei fod a nifer o rinweddau iachysol.

Ffarmwr yn Nhreletert, Sir Benfro yw Roger Ridgeway. Mae e'n credu fod yna gyfle maschanol i wneud elw o'r llaeth cyntaf.

Meddai: "Fe alla i gael ychydig litrau o'r llaeth cyntaf ar ôl godro tua tair gwaith, ond ar ôl hynny fe fydd gennyf tua 15 litr o laeth cyntaf.

"Y lloi sy'n cael y cyfle cyntaf i yfed y llaeth, ond mae unrhyw laeth wrth gefn yn cael ei gadw, a'i rewi."

"Mae gen i 75 o wartheg sy'n gallu cynhyrchu tua 1,000 litr o laeth cyntaf bob blwyddyn," meddai Mr Ridgeway.