Golau llachar wedi "amharu" ar beilot

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae John Arthur Jones yn gwadu iddo beryglu awyrennau

Mae un o uwch swyddogion yr awyrlu wedi disgrifio gweld golau llachar yn codi o'r ddaear wrth iddo geisio glanio ei awyren.

Roedd y cadlywydd Nicholas Gatonby yn ceisio glanio'r awyren jet Hawker ym maes awyr Mona ar Ynys Môn, ond bu'n rhai rhoi'r gorau iddi gan fod y golau wedi "amharu" ar ddiogelwch yr awyren meddai.

Roedd y swyddog yn rhoi tystiolaeth yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, lle mae John Arthur Jones, o Barc Cefni, Bodffordd, yn gwadu 13 cyhuddiad o beryglu awyrennau yn RAF Mona rhwng Tachwedd 2013 a Medi 2014.

Clywodd y llys fod y peilot profiadol "wedi gweld golau llachar iawn yn codi o'r ddaear wrth iddo baratoi i lanio."

Yn ôl y cadlywydd Gatonby: "Gan fod y golau mor llachar yn ein llygaid fe ddinistriwyd ein gallu i weld unrhyw beth o'r awyren. Doedd hi ddim yn ddiogel glanio".

Wrth iddyn nhw wneud ymgais arall fe welodd y golau dair neu bedair o weithiau eto.

Cafodd y cadlywydd ei groesholi gan fargyfreithiwr yr amddiffyniad, Lisa Judge. Yn ôl Ms Judge roedd lleoliad y golau a roddwyd gan y cadlywydd yn cyfeirio at lwybr cyhoeddus milltir a hanner o Barc Cefni.

Dywedodd y swyddog ei fod yn cyfeirio at leoliad a roddwyd ganddo ar fap, ger cronfa ddŵr Cefni.

Mynnodd fod ganddo olwg da a'i fod yn "bendant, yn sicr" ynglŷn â lleoliad y golau llachar.

Mae'r achos yn parhau.