Cymru v Lloegr: gwaharddiad alcohol yn ymestyn

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ardal y Cefnogwyr yn Lille

Ansicrwydd....nerfusrwydd efallai...dyna'r prif emosiynau i'w teimlo yn ninas Lille ar y ffin gyda Gwlad Belg fore Mawrth.

Mae un olwg ar dudalen flaen La Voix Du Nord yn dweud y cyfan gyda'r pennawd 'Sut mae delio gyda'r hwliganiaid' gyda lluniau o'r gendarme yn delio gyda thrafferthion cymharol fach yn y gêm rhwng Yr Almaen ac Iwcraen y noson o'r blaen.

Mae un peth yn sicr - ar ôl tridiau yn Bordeaux heb weld yr un plismon bron, mae presenoldeb yr awdurdodau yma yn syfrdanol uwch.

Mewn cynhadledd newyddion arbennig yn Lille brynhawn Mawrth daeth cyhoeddiad sy'n dangos bod yr awdurdodau yn cymryd y bygythiad o drafferthion o ddifri.

Disgrifiad o’r llun,
Cynhadledd newyddion yn Lille ddydd Mawrth

Mwy o heddlu

Mae'r gwaharddiad ar yfed alcohol ar y strydoedd wedi cael ei ymestyn o dref Lens i gynnwys dinas Lille hefyd, ac mae hyd y gwaharddiad wedi newid ac fe fydd nawr yn dechrau o 18:00 nos Fawrth tan 06:00 fore Gwener.

Cyhoeddwyd hefyd y bydd mwy o heddlu o Brydain yn teithio allan i Ffrainc i gynorthwyo heddlu lleol i ddelio gydag unrhyw drafferthion.

Mae rhai wedi bod allan ers y dechrau gyda'r nod o berswadio heddlu Ffrainc i ddefnyddio tactegau sydd wedi bod yn effeithiol yn Lloegr, sef ceisio osgoi gwrthdaro.

Am ba bynnag reswm, mae'n amlwg nad dyna ddigwyddodd yn Marseilles cyn y penwythnos.

Tawelu ofnau?

Er nad oes llawer o gefnogwyr Cymru na Lloegr wedi cyrraedd yma eto, mae heddlu arfog i'w gweld ar y strydoedd ymhob man. Ond mae hynny'n tawelu ofnau rhai.

Wrth i Ashton Allen a Lewis Payne o Gaerdydd gyrraedd gorsaf Lille-Flandres fore Mawrth, roedden nhw'n ansicr am yr hyn oedd o'u blaenau.

Disgrifiad o’r llun,
Ashton Allen

Dywedodd Ashton: "Roedd mwy o heddlu nag o bobl yn yr orsaf ac er fod hynny'n rhoi braw i rhywun ar un llaw, mae'n galonogol hefyd oherwydd mae'n dangos eu bod nhw'n barod i ddelio gydag unrhyw drafferth yn gyflym."

Dywedodd Lewis: "Fe ddaeth rhybudd gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru i bobl oedd heb docynnau i beidio teithio, ond roedd hynny llai na 48 awr yn ôl ac ry'n ni wedi trefnu'r trip yma ers misoedd.

"Rydyn ni ond am weld y gêm mewn awyrgylch dda, felly gobeithio bydd cyfle i ni wneud hynny yn y 'fanzone' ."

Disgrifiad o’r llun,
Lewis Payne

Yn lleol mae yna beth beirniadu ar drefn UEFA - trefn sy'n gweld y pedwar tim yn yr un grŵp yn yr un ardal o fewn 24 awr i'w gilydd.

Mae disgwyl 10,000 o Rwsia, 7,500 o Slofacia, 20,000 o Gymru a 50,000 o Loegr yn yr ardal rhwng Lille a Lens gerllaw dros y tridiau nesaf, ac mae'r potensial am drafferth yn amlwg.

Fe all y glaw rwystro peth trafferth. Byddai unrhyw heddlu'n cytuno nad oes llawer o ffyrdd mwy effeithiol o wasgaru torf na chawod o law, ac mae'r tywydd yn Lille yn wrthgyferbyniad amlwg gyda heulwen Bordeaux.

Mae'r Ffrancwyr yma yr un mor groesawgar, a does ond gobeithio na fydd rheswm iddyn nhw newid eu meddyliau cyn diwedd yr wythnos.

Disgrifiad o’r llun,
Gorsaf heddlu Lille