Y Steddfod ar deledu, radio ac ar-lein

  • Cyhoeddwyd
Arlwy'r Eisteddfod

Os ydych chi'n methu bod yn Y Fenni does dim rhaid colli dim o'r hwyl, y cystadlu, y cyngherddau nac awyrgylch y prif faes - oherwydd bydd yna ddarpariaeth estynedig o holl ddigwyddiadau'r Eisteddfod ar-lein, ac ar y radio a theledu drwy gydol yr ŵyl.

BBC Cymru Fyw

Yma ar wefan BBC Cymru Fyw, bydd modd gwylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu. Yn ogystal, bydd y newyddion diweddaraf o'r maes ac orielau lluniau dyddiol ar gael.

Llif byw o'r pafiliwn, uchafbwyntiau'r cystadlu a'r canlyniadau'n llawn ar BBC Cymru Fyw.

S4C

Bydd gan wylwyr S4C sêt flaen yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016 - a hynny heb orfod symud o'r soffa. Dewi Llwyd a Heledd Cynwal fydd yn llywio'r rhaglenni dyddiol a Steffan Messenger fydd wrthi'n hel straeon o gwmpas y maes.

Gyda'r hwyr, fe gewch flas o holl ddigwyddiadau'r dydd yn 'Mwy o'r Maes', gydag Iwan Griffiths, ac ar y nos Fercher a'r nos Wener, fydd modd gwylio'r cystadlu hwyr o lwyfan y Pafiliwn.

  • 'Rhaglen y Dydd': 10am
  • 'Mwy o'r Maes': Sadwrn - 8pm; Sul - 7pm; Llun, Mawrth a Iau - 8pm; Sadwrn - 7pm
  • Ffrwd fyw o Maes B ar wefan S4C: Mercher - Sadwrn 9:30pm - 1:30am
  • 'Oedfa'r Eisteddfod': Sul - 11am
  • 'Y Gymanfa Ganu': Sul - 8pm

Am y tro cyntaf eleni, bydd modd i chi fwynhau gigs Maes B ar ffrwd fyw arbennig ar wefan S4C o'r nos Fercher hyd at fore Sul.

Gwyliwch yr Eisteddfod yn fyw ac ar alw drwy'r wythnos ar wefan S4C.

Radio Cymru

Ar BBC Radio Cymru, lleisiau cyfarwydd Hywel Gwynfryn a Rhiannon Lewis fydd yng ngofal y darllediadau, gydag Ifan Jones Evans yn crwydro'r maes a Nia Lloyd Jones yn dod â'r holl fwrlwm o gefn y prif lwyfan.

Bydd y darlledu'n cychwyn am 10am bob bore, gyda 'Taro'r Post' yn dilyn cystadlu'r bore am 1pm. Bydd 'Post Prynhawn' yn dilyn y darlledu o'r maes am 5pm a bydd 'Tocyn Wythnos' gyda Beti George yn rhoi blas o'r brifwyl gyfan bob nos am 6.15pm. Am 7.30pm bydd Ffion Dafis ag uchafbwyntiau'r Babell Lên.

O nos Fercher i nos Wener am 9pm bydd Lisa Gwilym, Huw Stephens a Richard Rees yn cyflwyno 'Llais y Maes', gyda cherddoriaeth fyw o lwyfannau'r Eisteddfod.

Amserlen lawn a gwybodaeth am raglenni Radio Cymru o Eisteddfod 2016

Radio Wales

Bydd yr Eisteddfod hefyd yn cael sylw yn ystod rhaglenni BBC Radio Wales. Bydd Llinos Lee yn darlledu'n fyw o'r Maes brynhawn Llun rhwng 1.15pm a 4pm, bydd rhaglen 'Good Evening Wales' yn fyw o faes Y Fenni ddydd Iau am 4pm - 6.30pm a bore Gwener, Caryl Parry Jones fydd yn cyflwyno rhaglen o'r Eisteddfod yn fyw ar rhwng 9am ac 11am.

Mi fydd gohebwyr ar y Maes yn darlledu'n fyw ar raglenni amrywiol eraill yn ystod yr wythnos, ac mi fydds Nicola Heywood Thomas yn cyflwyno awr o bigion, nos Sul am 6pm.

Ewch i wefan Radio Wales am fwy o wybodaeth.

Newyddion

Hefyd fe fydd rhaglenni newyddion BBC Cymru, gan gynnwys 'Wales Today' am 6.30pm, a 'Newyddion 9' am 9pm ar S4C, yn adrodd yn helaeth am y straeon eisteddfodol diweddaraf bob dydd.