BBC Cymru Fyw

Cartref newydd i Ambiwlans Awyr Cymru yn Llanelli

Published
image copyrightAAC

Mae cangen elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn ne Cymru wedi symud i'w cartref newydd yn Dafen, Llanelli.

Mae'r gwasanaeth wedi trosglwyddo ei hofrennydd yn y de i'r hangar newydd ac mae'r staff yn cael swyddfa bwrpasol ar stad Llanelli Gate, Dafen.

Dywedodd Prif Weithredwr Ambiwlans awyr Cymru Angela Hughes: "Mae symud i gartref pwrpasol newydd yn nodi pennod newydd ar gyfer yr elusen, ac mae'n diolch ni i bobl ledled Cymru am eu rhoddion caredig i'n galluogi ni i wneud hyn."

Ers lansio'r gwasanaeth ar Ddydd Gŵyl Dewi 2001 mae'r elusen wedi ymateb i fwy na 23,000 o alwadau.

Ar ôl 15 mlynedd o weithredu mewn dau adeilad ar wahan yn Abertawe, mae'r cam yma yn dod a'r pencadlys a hofrennydd y De at ei gilydd am y tro cyntaf.

Bydd hwn yn arbed miloedd o bunnau'n flynyddol i'r elusen mewn rhent, gan gynnwys £40,000 mewn costau tanwydd.

Lansiwyd apêl fis Gorffennaf diwethaf i godi arian ar gyfer yr hanger a'r man glanio i'r hofrennydd sydd yn gwasanaethu'r De, o Sir Benfro a Cheredigion i Sir Fynwy a Phowys.