Cartref newydd i Ambiwlans Awyr Cymru yn Llanelli

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AAC

Mae cangen elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn ne Cymru wedi symud i'w cartref newydd yn Dafen, Llanelli.

Mae'r gwasanaeth wedi trosglwyddo ei hofrennydd yn y de i'r hangar newydd ac mae'r staff yn cael swyddfa bwrpasol ar stad Llanelli Gate, Dafen.

Dywedodd Prif Weithredwr Ambiwlans awyr Cymru Angela Hughes: "Mae symud i gartref pwrpasol newydd yn nodi pennod newydd ar gyfer yr elusen, ac mae'n diolch ni i bobl ledled Cymru am eu rhoddion caredig i'n galluogi ni i wneud hyn."

Ers lansio'r gwasanaeth ar Ddydd Gŵyl Dewi 2001 mae'r elusen wedi ymateb i fwy na 23,000 o alwadau.

Ar ôl 15 mlynedd o weithredu mewn dau adeilad ar wahan yn Abertawe, mae'r cam yma yn dod a'r pencadlys a hofrennydd y De at ei gilydd am y tro cyntaf.

Bydd hwn yn arbed miloedd o bunnau'n flynyddol i'r elusen mewn rhent, gan gynnwys £40,000 mewn costau tanwydd.

Lansiwyd apêl fis Gorffennaf diwethaf i godi arian ar gyfer yr hanger a'r man glanio i'r hofrennydd sydd yn gwasanaethu'r De, o Sir Benfro a Cheredigion i Sir Fynwy a Phowys.