'Hen bryd' i Gymru guro Lloegr yn Euro 2016

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'n 'hen bryd' i Gymru guro Lloegr medd seren canol cae Cymru, Aaron Ramsey, gan ddweud bod y pwysau i gyd ar dîm Roy Hodgson ddydd Iau yn Lens.

Mewn cynhadledd i'r wasg yn Dinard, pencadlys hyfforddu'r tim dywedodd Ramsey: "Ry ni mewn sefyllfa dda, ar frig ein grŵp, felly mae'r holl bwysau arnyn nhw."

Ar ôl buddigoliaeth Cymru yn erbyn Slofacia o 2-1 ddydd Sadwrn a gêm gyfartal 1-1 i Loegr yn erbyn Rwsia, mae pethau'n poethi rhwng chwaraewyr y ddwy wlad.

Yn gynharach fe ddywedodd Jack Wilshere y gallai Lloegr ennill petai nhw'n ffrwyno Gareth Bale - gan ychwanegu bod ganddyn nhw chwaraewyr gwell.

Dwedodd Ramsey: "Mae hawl ganddo i'w farn, ond dwi'n teimlo taw ni yw'r tîm gorau , ry ni wedi bod drwy llawer dros y blynyddoedd. Ry' ni'n ymladd dros ein gilydd."

Tyfu fel tîm

"Ry ni wedi chwarae yn erbyn timau da dros y blynyddoedd ac wedi cael canlyniadau da ers tipyn.

"Ry ni'n credu yn ein hunain achos bo' ni wedi bod trwy llawer da'n gilydd ac ry' ni wedi tyfu fel tîm. Gobeithio gallwn ni dal i dyfu ac adeiladu ar y llwyddiant hyn"

Disgrifiad,
Argraffiadau Owain Llyr o sylwadau Ramsey a Bale

Wrth ymateb i'r helynt rhwng cefnogwyr Rwsia a Lloegr, dywedodd "gallai ond siarad ar ran cefnogwyr Cymru a pha mor wych maen nhw wedi bod. Roedd y ddau grŵp o gefnogwyr yn Bordeaux yn cymysgu'n dda a gobeithio y gallan nhw barhau i wneud ein gwlad yn falch."

Y tro diwethaf i Gymru guro Lloegr oedd yn 1984. Mae Gareth Bale yn ffyddiog y daw buddigoliaeth ddydd Iau.

Gofynnodd gohebydd iddo; sawl chwaraewr Lloegr oedd e'n credu oedd yn ddigon da i chwarae dros Gymru? Gyda gwen fawr ar ei wyneb meddai: "Dim un".

Ychwanegodd ei fod yn teimlo fod gan Gymru fwy o falchder ac angerdd na thîm Lloegr.

"Dwi ddim yn dweud nad oes gan Loegr angerdd na balchder, ond wrth sôn am rygbi neu bêl-droed rydyn ni fel petai ni'n cyrraedd y lefel nesa' yng Nghymru.

"Nes i ddim dweud nad oedd ganddyn nhw unrhyw falchder, ond wi'n meddwl bod ganddo ni fwy, dyna'i gyd. Sdim ots da fi be wedan nhw. Ry ni'n gwybod bo ni'n gallu curo nhw"