Prif seremonïau'r wythnos

  • Cyhoeddwyd
Coron
Disgrifiad o’r llun,
Elinor Gwynn a gipiodd Goron hardd Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau

Cynhelir seremonïau i anrhydeddu prif lenor a phrifeirdd yr Eisteddfod ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos y brifwyl.

Yr Archdderwydd sy'n arwain y prif seremonïau ac mae Gorsedd y Beirdd yn bresennol hefyd. Eleni, fe fydd Archdderwydd newydd wrth y llyw sef Geraint Lloyd Owen, neu Geraint Llifon.

I lawer o Eisteddfodwyr, y prif seremonïau yw pinacl eu hwythnos gyda dyfalu mawr a fydd yna deilyngdod a phwy fydd yr enillydd.

Isod mae canllaw i seremonïau'r wythnos ac yma bydd rhestr o enillwyr Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau yn ymddangos.

Dydd Llun, Awst 1

16.30 - Seremoni Coroni'r Bardd

Tasg 2016: Casgliad o gerddi heb fod mewn cynghanedd gyflawn hyd at 250 o linellau: Llwybrau

Enillydd 2016: Elinor Gwynn

Disgrifiad,
Elinor Gwynn yw enillydd Coron Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau

Dydd Mawrth, Awst 2

12.30 - Seremoni Cyflwyno Medal Syr TH Parry-Williams er clod

Enillydd 2016: Mair Carrington Roberts o Lanfairpwll, Ynys Môn

Disgrifiad,
Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams

16.30 - Seremoni Gwobr Goffa Daniel Owen

Tasg 2016: Nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.

Enillydd 2016: Guto Dafydd

Disgrifiad,
Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Dydd Mercher, Awst 3

16.30 - Seremoni Priflenor Rhyddiaith

Tasg 2016: Cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau.

Enillydd 2016: Eurig Salisbury

Disgrifiad,
Seremoni Priflenor Rhyddiaith

Nos Fercher, Awst 3

18.40 - Seremoni Tlws y Cerddor

Tasg 2016: Pedair cân i gyfeiliant piano i lais isel.

Enillydd 2016: Gareth Olubunmi Hughes

Disgrifiad,
Tlws y Cerddor / Musicians' Medal

Dydd Iau, Awst 4

12.10 - Cyflwyno Enillydd Tlws Dysgwr y Flwyddyn

Enillydd 2016:Hannah Roberts o Frynmawr

12.20 - Cyflwyno'r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg Er Anrhydedd

I gydnabod ac anrhydeddu cyfraniad helaeth i'r defnydd o'r Gymraeg ym myd Gwyddoniaeth.

Enillydd 2016: Guto Roberts o Lantrisant

17.00 - Seremoni'r Fedal Ddrama

Tasg 2016: Cyfansoddi drama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd.

Enillydd 2016: Hefin Robinson

Disgrifiad,
Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Dydd Gwener, Awst 5

16.30 - Seremoni Cadeirio'r Bardd

Tasg 2016: Dilyniant o gerddi mewn cynghanedd gyflawn hyd at 250 o linellau: Ffiniau

Enillydd 2016: Aneirin Karadog

Disgrifiad,
Aneirin Karadog, Prifardd Eisteddfod Sir Fynwy 2016