Ysgol Llanfyllin: Mwy o amser i gydymffurfio

Cyhoeddwyd
Ysgol Llanfyllin

Mae Cabinet Cyngor Powys wedi caniatau dwy flynedd arall i Ysgol Llanfyllin gydymffurfio a rheol sy'n atal yr ysgol rhag cyfrannu tuag at gostau cludiant i ddisgyblion o'r tu allan i'w dalgylch.

Roedd y cyngor wedi dweud yn wreiddiol y byddai'n rhaid i'r ysgol ddod a'r arfer i ben erbyn mis Medi eleni

Dros gyfnod o bum mlynedd mae'r ysgol wedi gwario bron i £500,000 o'i chyllideb addysg ar gludo disgyblion yno o Sir Amwythig.

Mae tua 200 o blant yn dod o tu allan i ddalgylch Llanfyllin - 150 ohonyn nhw'n dod i'r ysgol o ardal Croesoswallt yn Sir Amwythig.

Yn wyneb bygythiad y Cyngor i ddod a'r drefn bresennol i ben o fis Medi roedd rhai rhieni yn bygwrth gwneud cais am adolygiad barwrol o'r penderfyniad.

Dywed y rhieni y bydda cost cludiant iddyn nhw'n codi dair gwiath yn fwy na'r gost bresennol.

Roedd rhieni wedi codi £2,000 ar gyfer eu hymgyrch gyda bargyfreithiwr ar eu rhan yn dweud y byddai cais am adolygiad barnwrol yn cael ei wneud os nad oedd penderfyniad yn cael ei wyrdroi.