Cyn filwr wedi marw ar ôl cael ei saethu â gwn taser

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y Corporal Spencer Beynon wedi treulio cyfnodau gyda'r fyddin yn Irac ac Afghanistan

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu wedi dechrau ymchwilio i farwolaeth cyn filwr yn Llanelli.

Er nad yw'r corff wedi'i adnabod yn ffurfiol, mae'r dyn wedi ei enwi'n lleol fel y Corporal Spencer Beynon, 43. Roedd wedi bod gyda'r fyddin ers 15 mlynedd ac wedi teithio i Irac ac Afghanistan.

Cafodd gwn Taser ei ddefnyddio ar ôl i'r heddlu gael eu galw i stryd yn ardal y Morfa nos Fawrth, wedi i gymydog eu galw yn pryderu am ymddygiad y cyn filwr.

Cadarnhaodd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) eu bod yn ymchwilio i gysylltiad yr heddlu gyda'r dyn cyn iddo farw, a'r defnydd o wn taser.

Mae Heddlu Dyfed Powys hefyd yn cynnal ymchwiliad arall i'r anafiadau gafodd cyn i'r heddlu gyrraedd.

Dywedodd nith Mr Beynon, Georgia, ar wefan Facebook: "Roedd fy ewythr yn ddyn anhygoel. Roedd pawb wrth eu boddau gyda fe ac rwy'n gwybod bydd llawer o bobl yn ei golli.

"Fydd neb fyth yn deall faint fu'n rhaid iddo wynebu yn ei fywyd, ond mae mewn lle diogel, hapus nawr.

"Mae'r teulu i gyd yn ofnadwy o drist ond fe ddown ni drwy hyn."

Ar ôl gadael y fyddin, fe symudodd y Corporal Beynon yn ôl i'w dre' enedigol, ble bu'n byw ar ei ben ei hun.

Disgrifiad o’r llun,
Heddlu fforensig tu allan i'r tŷ yn Llanelli

'Anodd dod allan o'r fyddin'

Meddai'r Cynghorydd Robert Davies, 61: "Roedd yn ddyn neis, bob tro ag amser i ddweud helo, dymunol iawn. Roedd o hyd gyda'i gi.

"Rwy'n credu iddo'i chael hi'n anodd ar ôl dod allan o'r fyddin. Mae 'n gwlad ni'n anghofio am gymaint o'n milwyr ni sy'n gadael y fyddin.

Ychwanegodd ei ffrind, Tom Nasmyth-Shaw: "Roedd wedi gwasanaethu gyda'r fyddin ar draws y byd - rwy'n credu fod yr holl dre' yn hynod falch ohono.

"Roedd Spencer yn credu'n gryf yn y gymuned a byddai'n gwneud unrhyw beth i helpu unrhyw un."

Heddlu Dyfed-Powys sydd wedi cyfeirio'r achos i Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.

Dywedodd Comisiynydd yr IPCC yng Nghymru, Jan Williams: "Roedd hwn yn ddigwyddiad trawmatig i bawb oedd yn rhan ohono ac rwy'n cydymdeimlo gyda theulu a ffrindiau'r dyn ar yr adeg anodd yma. Rydym wedi dechrau ymchwilio i gysylltiad yr heddlu gyda'r dyn, fydd yn rhedeg ar y cyd ag ymchwiliad troseddol Heddlu Dyfed Powys i sut cafodd y dyn anafiadau cynharach."