Noson gymharol dawel yn Lille

Rhodri Tomos
Gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae presenoldeb yr heddlu yn amlwg yn Lille

Er gwaetha'r darogan roedd hi'n noson gymharol ddistaw yn Lille nos Fawrth.

Bu ychydig o wrthdaro rhwng cefnogwyr Cymru, Lloegr a Rwsia, ond roedd hynny mewn un safle ac roedd yr heddlu yno yn syth i dawelu pethau.

Wrth grwydro canol y ddinas fore Mercher, mae un peth yn amlwg iawn, sef bod y gwaharddiad ar werthu ac yfed alcohol ar y stryd wedi methu yn llwyr.

Ymhob man mae bariau yn gweini alcohol, ac fe welais i sawl un yn cerdded lawr y stryd gyda photeli o gwrw wedi'u hagor.

Roedd hynny yn un feirniadaeth gan Vince Alm o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Cymru sy'n gweithio yn llysgenhadaeth y cefnogwyr ar y prif sgwâr yn Lille.

"Roedd y gwaharddiad wastad yn mynd i fod yn amhosib i'w weithredu oherwydd mae cymaint o lefydd yn gwerthu alcohol yma ac yn trio rhedeg busnes," meddai Mr Alm.

"Ond ry'n ni hefyd wedi clywed adroddiadau bod heddlu Ffrainc wedi cael rhybudd gan heddlu Rwsia hyd at dair wythnos yn ôl bod tua 150 o hwliganiaid gwaetha Rwsia yn dod yma i greu trwbl, ac mae hynny'n bryderus.

"Fy nghyngor i yw i gefnogwyr Cymru sydd yn Lille aros mewn grwpiau mawr a pheidiwch cael eich temtio i gerdded i unman ar ben eich hun.

"Fydden i hefyd yn dweud wrthyn nhw am deithio nôl i'w gwesty mewn tacsi at y drws, ond os fedrwch aros mewn trefi cyfagos fel Arras, fe fyddai hynny'n well fyth."

Ychwanegodd bod yr heddlu yn fwy gweledol ddydd Mercher.

Yn sicr roedd heddlu arfog i'w gweld ar bob cornel stryd, ac fe ddywedodd Mr Alm ei bod hi'n ymddangos eu bod nhw'n barid i gamu mewn i warchod cefnogwyr - rhywbeth yr oedd yr Ymddiriedolaeth wedi gofyn amdano cyn y bencampwriaeth.

Bydd y gêm rhwng Rwsia a Slofacia brynhawn Mercher yn brawf o'r system, ac mae pawb sydd yma i fwynhau pêl-droed yn gobeithio na fydd golygfeydd tebyg i'r rhai welwyd yn Marseilles yn digwydd eto yn y gogledd.

Ar y llaw arall, wrth i gic gyntaf y gem yn Lille nesáu, mae'r awyrgylch yn y ddinas fymryn bach yn fwy bygythiol wrth i fwy i gefnogwyr Rwsia - neu o leia'r rhai sy'n gwisgo crysau eu tîm - gyrraedd y canol. Mae pawb yn croesi'u bysedd.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r awdurdodau wedi anfon mwy o heddlu i Lille
Disgrifiad o’r llun,
Cefnogwyr Slofacia yn Lille