Drychwch pwy 'sydd 'da fi!

Ian Rush yn dathlu buddugoliaeth Cymru gyda Colin Barker a'i ffrindiau o Gaernarfon
Image caption Ian Rush yn dathlu buddugoliaeth Cymru gyda Colin Barker a'i ffrindiau o Gaernarfon

Mi osododd Catrin Heledd her fawr ar eich cyfer. Ond chwarae teg rydych chi wedi cael hwyl ragorol ar dynnu hunluniau gydag enwogion yn ystod Pencamwpriaeth Pêl-droed Euro 2016. Dyma i chi ddetholiad o'r 'selfies' sydd wedi ein cyrraedd o bell ac agos:

Image caption Sian wedi dotio ar gyn ymosodwr Cymru, Craig Bellamy
Image caption Esyllt Mair yn cael cwmni'r darlledwr a'r digrifwr Owen Money yn Ffrainc
Image caption Dau John am bris un! John Pugh o Flaenau Ffestiniog efo'r sylwebydd a chyn-ymosodwr Cymru, John Hartson
Image caption Robbie Savage, y sylwebydd a chyn-chwaraewr canol cae Cymru, yn cael gwersi cynganeddu gan Y Prifardd Llion Jones
Image caption Mae Lowri Pugh Jones wedi mentro i'r 'coridor ansicrwydd' i gael llun gyda chyn-ymosodwr Cymru Malcolm Allen
Image caption Darren Parry o Borthmadog yn trên-io efo Arsenal ar y ffordd i Ffrainc. Ydy o wedi creu argraff ar Arsene Wenger 'ta ydy ei yrfa bêl-droed o wedi cyrraedd pen y twnel?
Image caption Y digrifwr Elis James gyda'r actor a'r cyfarwyddwr ffilm Jonny Owen
Image caption Roedd Jamie Atherton o Drawsfynydd ar wîb i gael y llun yma gyda'r cyn-asgellwr rygbi Shane Williams
Image caption Gareth a Llŷr Williams efo cyn-reolwr Lloegr Glenn Hoddle. Mae gwên y sais yn dipyn lletach erbyn hyn!

Sut hwyl gewch chi?

Gallwch anfon eich lluniau at Cymru Fyw trwy eu hanfon i'n tudalen Facebook neu ar ein cyfrif Twitter @BBCCymruFyw gan ddefnyddio #CymruFyw. Croeso i chi eu hanfon hefyd ar e-bost at cymrufyw@bbc.co.uk