Helpu criw o Flaenau Ffestiniog ar eu taith Euro 2016

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Michael Pugh
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan y criw docynnau i ddilyn Cymru i'r ffeinal

Mae criw o gefnogwyr pêl droed gafodd drafferth ar ddechrau Euro 2016 pan dorrodd eu cerbyd wedi cael cymorth eu cymuned ym Mlaenau Ffestiniog i barhau â'u taith.

Roedd tô fan Michael Pugh, ei dad a chriw o ffrindiau wedi cael ei rwygo wrth iddyn nhw yrru dan bont isel ger Rouen wrth iddyn nhw anelu am y gêm gynta' yn erbyn Slofacia yn Bordeaux yr wythnos ddiwetha'.

Roedden nhw wedi llogi'r fan yn arbennig ar gyfer y daith ac wedi'r ddamwain fe gymrodd y cwmni llogi y campyr yn ôl i'w drwsio. Oherwydd prysurdeb y gystadleuaeth bêl-droed, doedd dim modd llogi un arall.

Er hynny, llwyddodd y criw i gyrraedd Bordeaux ar y trên ac maen nhw wedi bod yn teithio o gwmpas ers hynny, diolch i gefnogaeth ariannol o adre'.

Ffynhonnell y llun, Michael Pugh
Disgrifiad o’r llun,
Maen nhw wedi cael cefnogaeth gan rai fel John Hartson ar hyd eu taith

Codi arian

Roedd Elen,chwaer Michael, wedi sefydlu tudalen ar wefan crowdfunding er mwyn i bobl allu cyfrannu at gostau'r daith.

Erbyn hyn, mae'r dudalen wedi codi tua £1,000 i helpu tuag at gostau gwesty'r criw.

Dros y dyddiau nesa' byddan nhw'n aros ym Mharis, ac yn dal trên i wylio'r gêm yn erbyn Lloegr yn Lens ddydd Iau, cyn anelu am Toulouse ar gyfer gêm Rwsia ddydd Llun nesa'.

Meddai Michael: "Mae'r holl drafeilio o westy i westy yn flinedig, ond mae ganddon ni dair noson yn yr un lle rŵan, felly fydd hynny'n braf.

"Fasa wedi bod yn well hefo'r fan. Rŵan 'da ni jyst yn mynd o westy i westy bob diwrnod. 'Da ni methu jyst ffeindio rwla i aros ar y pryd, 'da ni'n gorfod chwilio am lefydd drwy'r amser.

"Ond mae'n dda bod yma. 'Da ni ddim wedi rili teimlo'r awyrgylch eto - 'da ni ddim 'di bod o gwmpas ffans am bod ni wedi bod yn gorfod chwilio am rwla i aros bob tro.

"Da ni'n gobeithio bydd hynny'n wahanol wrth gyrraedd Lens 'fory."

Ffynhonnell y llun, Michael Pugh
Disgrifiad o’r llun,
Fe lwyddon nhw i gyrraedd y gêm yn erbyn Slofacia yn Bordeaux ar waetha'r trafferthion.

'Pobl yn helpu'i gilydd'

Ychwanegodd eu bod nhw i gyd yn ddiolchgar iawn o'r cymorth maen nhw wedi cael gan y gymuned 'nôl ym Mlaenau Ffestiniog.

"Mae'n dangos pa mor bwysig ydy'r bobl 'da ni'n 'nabod - ma' pobl Blaenau wedi helpu lot.

"Dwi mor falch bod ni'n byw'n rwla lle ma' pobl mor agos, pobl yn helpu'i gilydd.

A beth fydd y cynlluniau ar ôl y gêm yn erbyn Rwsia yn Toulouse?

"Wel os ydy Cymru'n aros mewn, gawn ni weld. Fydda' ni'n dilyn nhw tra'u bod nhw'n dal yma!"