Rhoi'r tîm ar y map

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mari Jones Williams
Disgrifiad o’r llun,
Y Bale, ond beth am y chwaraewyr eraill?

Mae tref Y Bala yn newid ei henw dros dro i y Bale fel teyrnged i Gareth Bale, arwr tîm pêl-droed Cymru. Ond mae criw Cymru Fyw yn credu y dylai rhai o arwyr eraill Chris Coleman gael eu clodfori yn yr un modd:

AbergWAYNEgregyn, Gwynedd - Mae'r A55 yn mynd heibio i'r pentre erbyn hyn ond mae'r ffordd ddeuol yn helpu'r gôl-geidwad Wayne Hennessey i arbed amser ar ei ffordd nôl i'r gogledd.

CHRISHands, Sir Gâr - Mae'r ffyrdd yn croesi ynghanol y pentre. Gobeithio y bydd Chris Gunter yn croesi'r bêl o bob cyfeiriad yn Euro 2016.

TAYLORstown, Rhondda Cynon Taf - Mae bois rygbi'r cymoedd wedi gwirioni hefyd ar lwyddiant Neil Taylor a hogia Cymru yn Ffrainc.

Disgrifiad o’r llun,
Mae llwyddiant y pêl-droedwyr wedi sgubo drwy gadarnle'r bêl hirgron hefyd

RhiwaBEN, Wrecsam - Mae'n bosib dadlau y dylai'r dre hon gael ei henwi ar ôl un o'i meibion enwocaf, cyn reolwr Cymru Mark Hughes. Ond ry'n ni'n siwr byddai Sparky'n hapus i Ben Davies gael ei anrhydeddu am y cliriad yna yn erbyn Slofacia!

COLLIns Coch, Aberystwyth - Enw addas iawn ar gyfer y gŵr cadarn, James Collins ynghanol yr amddiffyn gyda'i farf liwgar!

Pen y PASH, Llanberis - Mae'r capten Ashley Williams mor gadarn â mynyddoedd Eryri!

DeiniALLEN, Gwynedd - Gallwn daro dau dderyn gydag un garreg yma. Teyrnged i'r chwaraewr canol cae Joe Allen ac i'r hogyn lleol, y sylwebydd Malcolm Allen sydd yn dod â chymaint o liw i gemau Cymru ar S4C.

Ffynhonnell y llun, The Mouthpiece
Disgrifiad o’r llun,
Band pres Deini-ALLEN yn canu clodyd Joe... a Malcs!

KINGbych, Sir Ddinbych - Mae 'na gastell yn Ninbych a fyddai'n gartre addas i'r brenin canol cae Andy King.

AberARRON, Ceredigion - Bydda 'na hwyliau da ar bawb yn y dre lan môr petai Aaron Ramsey yn medru creu rhagor o goliau yn Ffrainc.

KANUolbarth Cymru - Mae Hal Robson-Kanu yn haeddu tiriogaeth mor eang ar ôl ei gôl fuddugol yn erbyn Slofacia.

Ffynhonnell y llun, Eric Jones
Disgrifiad o’r llun,
Porth Coleman, Pen Llŷn. Cafodd Chris 'chydig o lonydd yma i roi trefn ar ei dactegau?

Tîm Rheoli:

Porth COLEMAN, Pen Llŷn - Bydd Chris Coleman yn pysgota am ragor o bwyntiau dros y dyddiau nesa.

RhOSIANerchrugog - Gyda'i Gymraeg coeth dim ond Osian Roberts fedr yngangu enw'r dre' ddiwylliedig ar gyrion Wrecsam yn gywir!