Balchder ysgol Penarlâg o gynhyrchu sêr pêl-droed

  • Cyhoeddwyd
Gary Speed, Michael Owen, Danny Ward and Andy DormanFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Gary Speed, Michael Owen, Danny Ward a Andy Dorman

Er bod cannoedd o ysgolion wedi gwylio Cymru'n herio Lloegr yn Euro 2016 ddydd Iau, does yna ddim llawer o ysgolion yn gallu hawlio eu bod wedi cynhyrchu pedwar chwaraewr rhyngwladol.

Mae Ysgol Uwchradd Penarlâg wedi dysgu Andy Dorman, Danny Ward, Michael Owen a'r diweddar Gary Speed.

Dywedodd staff yr ysgol i 1,200 o blant fod pawb yn falch iawn o'r hyn maen nhw wedi ei gyflawni.

Mae Cymru'n herio Lloegr yng ngêm Grwp B yn Stade Bollaert-Delelis yn Lens .

Dywedodd pennaeth yr ysgol, Paul Ellis: "Ry' ni wedi bod yn ffodus iawn.

"Gary Speed ddechreuodd y chwyldro presennol yn nhîm Cymru a ddydd Sadwrn, roedd Danny Ward yn chwarae."

Ond dyw'r ysgol ddim yn cymryd y clod i gyd.

'Ethos o weithio'n galed'

"Mae pêl-droed yn anferth yn y rhanbarth hwn a rhaid i chi roi clod i'r gwirfoddolwyr, yr athrawon ysgol gynradd a'r clybiau ieuenctid lleol," dywedodd yr athro ymarfer corff, Pete Leggem.

"Pan fyddan nhw'n ein cyrraedd ni, yn amlwg dydyn nhw ddim yn barod, ond rydyn ni'n chwarae'n rhan i'w helpu nhw i symud ymlaen.

"Mae rhai ohonyn nhw wedi bod yn ffodus iawn i symud ymlaen i bethau mawr, ac mae hynny'n ein gwneud ni i deimlo'n falch iawn."

Dywedodd Mr Ellis, sydd wedi dysgu yn yr ysgol ers 30 mlynedd, maen nhw'n hybu ethos o weithio'n galed a doedd e'n ddim cyd-ddigwyddiad fod rhai cyn-ddisgyblion wedi mynd ymlaen i fod yn bêl-droedwyr rhyngwladol.

Gan fod yr ysgol yn agos i'r ffin, mae'r un nifer o ddisgyblion yn cefnogi Lloegr ag sy'n cefnogi Cymru, ac mae'n dweud bod hynny'n golygu "y bydd yna awyrgylch gwych" yn ystod y gêm.