Fflachio goleuadau yn fwriadol medd plismon cudd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
John Arthur Jones

Fe fu pedwar heddwas cudd yn rhan o'r gwaith o gadw golwg ar gartref dyn ar Ynys Môn sy'n cael ei amau o fflachio goleuadau pwerus at awyrennau.

Ddydd Iau, clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug gan ail swyddog, dan yr enw Operative 28, roddodd dystiolaeth o'r tu ôl i sgrîn yn yr achos yn erbyn John Arthur Jones.

Mae Mr Jones, 66 oed, yn gwadu 13 cyhuddiad o beryglu awyrennau yn RAF Mona rhwng Tachwedd 2013 a Medi 2014.

'Cant y cant yn fwriadol'

Dywedodd y swyddog ei fod wedi gweld John Arthur Jones yn defnyddio fflachlamp bwerus, o wneuthuriad Dragon, a'i fod yn fwriadol yn ei ddefnyddio i ddilyn awyrennau uwchben.

Pan ofynnodd bargyfreithiwr yr erlyniad, John Philpotts, iddo a allai hyn fod wedi bod yn ddamweiniol, atebodd: "Roedd e gant y cant yn fwriadol."

Dywedodd hefyd ei fod wedi ei weld yn defnyddio golau coch, ond roedd yn credu mai rhyw fath o offer recordio oedd hwnnw.

Roedd y dyn yn sefyll ar feranda cartref Mr Jones, Y Bwthyn ar ystad Parc Cefni ym Modffordd, meddai.

'Fflachio goleuadau pwerus'

Wrth gael ei groesholi gan Lisa Judge o'r amddiffyniad, dywedodd ei fod wedi adnabod Mr Jones o lun ar wefan Mail Online, lle roedd ei anghydfod gyda'r Awyrlu wedi ei adrodd.

Roedden nhw wedi cael gwybodaeth oedd yn awgrymu ei fod yn fflachio goleuadau pwerus at awyrennau, a'u bod wedi cael sesiwn friffio a thrafodaethau gyda'r Awyrlu Brenhinol.

Roedd swyddog o'r RAF wedi dweud wrthyn nhw, pan fyddai awyren yn hedfan drosodd, y byddai Mr Jones yn mynd allan ar ei feranda.

"A dyna'n union ddigwyddodd," meddai.

Fe gadarnhaodd ei fod e a'r tri swyddog arall y tu allan pan oedden nhw'n cadw golwg ar Mr Jones. Roedden nhw'n cadw mewn cysylltiad trwy ddefnyddio teclynnau radio ac ar un adeg, fe adawodd ei gydweithwyr er mwyn symud yn agosach i gael gweld yn well.

'Awgrym anhygoel'

Ar yr adeg honno, dywedodd iddo gadw mor llonydd a phosib, a phrin y siaradodd e rhag ofn i Mr Jones ei glywed.

Ond dywedodd Miss Judge fod yr awgrym nad oedd wedi anfon yr un neges radio yn ystod y cyfnod hwn, rhag ofn i'w chleient ei glywed, yn anhygoel, pan oedd coed rhyngddyn nhw ac awyrennau'n hedfan uwchben.

Mae'r diffynnydd, John Arthur Jones, 66 oed - sydd wedi ei ddisgrifio yn y llys fel dyn busnes a chynghorydd - yn gwadu 13 cyhuddiad o beryglu awyrennau yn RAF Mona rhwng Tachwedd 2013 a Medi 2014, drwy - yn honedig - eu dilyn gyda golau fflachlamp cryf.

Mae'r achos yn parhau.