Cyhoeddi amserlen y Pentre Drama ar gyfer yr Eisteddfod

  • Cyhoeddwyd
Y Cwt Drama

Mae'r amserlen wedi ei chyhoeddi ar gyfer y Pentref Drama yn Eisteddfod Sir Fynwy - gyda'r Pentref Drama am y tro cyntaf yn cynnwys sinema, sef Sinemaes.

Fe fydd y gweithgareddau yn y Pentref Drama yn cynnwys dramâu, theatr stryd, sgyrsiau, ffilmiau, cystadlaethau, darlithoedd, dangosiadau a gweithgareddau i blant.

Yn ogystal â Sinemaes mae'r Pentref Drama yn cynnwys Caffi'r Theatrau, y Cwt Drama a Theatr y Maes.

Cynhelir yr Eisteddfod eleni ar gaeau Dolydd y Castell, Y Fenni o 29 Gorffennaf a 6 Awst.

Ymhlith y cynyrchiadau i blant bydd Dilyn Fi gan Gwmni'r Frân Wen a Sali Mali gan Arad Goch.

Yno hefyd fydd Raslas Bach a Mawr, sef blas ar sioe newydd Bara Caws fydd yn teithio Cymru yn yr hydref.

Bydd Bara Caws hefyd yn llwyfannu drama awyr agored arbennig yn y Goedwig ar y Maes sef Ga'i Fod.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Eisteddfod: "Un o uchafbwyntiau amserlen yr wythnos mae'n siŵr fydd y Theatr Unnos sy'n gynhyrchiad ar y cyd rhwng yr Eisteddfod a Chwmni'r Frân Wen.

"Bydd criw o actorion a thîm cynhyrchu yn treulio'r noson yn Theatr y Maes i greu darn o theatr i'w berfformio yno am 13.00 ddydd Gwener."

Bydd cyfle hefyd i ymuno gyda Ffion Dafis wrth iddi sgwrsio gyda'r awdur Dafydd James, sesiynau byrfyfyr Props ar y Pryd â sesiwn arbennig yn talu teyrnged i un o gymeriadau'r ardal Yr Arglwyddes Llanofer.

Ffynhonnell y llun, keith morris
Disgrifiad o’r llun,
Bwrlwm y maes

Cwt Drama

Bydd y Cwt Drama yn dychwelyd am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Prif ddrama'r wythnos gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru fydd Rhith Gân gan Wyn Mason, sef llwyfaniad cyntaf gwaith buddugol y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015.

Bydd y ddrama i'w gweld yn y Cwt Drama o nos Lun tan nos Wener am 18.00

Ymysg arlwy'r wythnos fydd Anturiaethau Anhygoel Wallace a Bates gan Gwmni Theatr na n'Og; testunau newydd gan Sherman Cymru wrth iddynt gyflwyno prosiect Brig; Dewch i Ganu gydag Opera Cenedlaethol Cymru; a chyflwyniad Taith Kalashnikov 2016 gan raddedigion Prifysgol De Cymru.

Sinemaes

Cynhelir 50 o ddigwyddiadau amrywiol yn Sinemaes yn cynnwys sgrin-ddangosiadau, premiere neu ddau, sesiynau holi ac ateb, gweithdai, sgyrsiau, cyfle i gwrdd â gwneuthurwyr ffilm a theledu a chael cyngor am weithio yn y diwydiannau cyfryngau creadigol.

Bydd cyfle hefyd i weld ffilmiau a chyfresi archif, gan gynnwys rhai sydd wedi ennill gwobrau BAFTA Cymru wrth i'r elusen ddathlu 25 mlynedd o'r Gwobrau.

Rhai o uchafbwyntiau'r wythnos fydd cyfle i glywed am ffilm newydd Y Llyfrgell a gweld rhagolwg o gyfres newydd Parch, mewn trafodaeth gyda Fflur Dafydd ac eraill; gweithdai animeiddio, actio ar gyfer y sgrin a chyfansoddi sgrin; dangosiad o'r ffilm Gwaed ar y Sêr gyda set byw H Hawkline; darlleniad sgript newydd ffilm am Tony ac Aloma a phremiere o ffilmiau arswyd byr newydd.